Wet- en regelgeving in 2022

Wetswijzigingen personeelszaken 2022

Welke wetswijzigingen op het gebied van personeelszaken en salarisadministratie zijn van belang voor de dierenarts(praktijk)? Een overzicht.

Vrije ruimte werkkostenregeling

In 2021 bedroeg de werkkostenregeling 3% van het fiscaal loon over de eerste € 400.000. Over het meerdere bedroeg die 1,18%.
In 2022 wordt het percentage aangepast naar 1,7% over de eerste € 400.000. Heb je nog vrije ruimte over? Gebruik die 3% dan nu want je kunt hem niet doorschuiven naar volgend jaar.

Uitkering ouderschapsverlof Wet arbeid en zorg

Werknemers krijgen per 2 augustus 2022 recht op een ouderschapsverlofuitkering. Ouders krijgen straks van het UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun dagloon, tot vijftig procent van het maximum dagloon, gedurende 9 van de 26 weken bij opname van ouderschapsverlof. De uitkeringen op grond van de WAZO worden uitgevoerd door het UWV. Check of werknemers hier gebruik van willen maken.

WAB en 30% urenoverschrijding

Heeft een werknemer een contract voor onbepaalde tijd met vaste uren, dan betaal je als werkgever de lage ww-premie. Maar pas op: vanaf 1 januari moet je de hoge ww-premie betalen als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren heeft gewerkt en uitbetaald kreeg. De ww-premie wordt voor het hele kalenderjaar herzien. Soms kan het verstandig zijn om het contract aan te passen, maar houd altijd de extra uren in de gaten (dan kunnen die beperkt worden).

Personeelslening en rente

Het komt voor dat een werknemer geld leent van de werkgever. Is het geen lening voor een woning of een (elektrische) fiets dan moet de wettelijke rente in rekening gebracht worden; de rente dus die ook een bank in rekening brengt. Dit rentebedrag kan eens per jaar in rekening gebracht worden of in de lening verwerkt worden. Overigens mag die rente ook in de vrije ruimte van de werkkostenregeling geboekt worden. Uiteraard moet er dan wel voldoende ruimte zijn.

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Er ligt een wetsvoorstel waardoor pensioenen van deelnemers en gepensioneerden sneller kunnen worden geïndexeerd. Ook bevat het voorstel kaders die moeten zorgen voor een evenwichtige overgang naar het nieuwe stelsel en een hervorming van het nabestaandenpensioen. Begin 2022 gaat het voorstel naar de Tweede Kamer zodat het nieuwe wettelijke en fiscale kader uiterlijk per 1 januari 2023 in werking kan treden. Alle pensioenfondsen informeren regelmatig hun deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers.

Bijtelling elektrische auto’s

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2022 omhoog. Van 12% over de eerste € 40.000 naar 16% over de eerste € 35.000
Staat de aanschaf van een elektrische auto in de planning? Overweeg om de auto nog dit jaar aan te schaffen.

STAP subsidie

STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie en vervangt de huidige scholingsaftrek in de aangifte Inkomstenbelasting van de werknemer. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 en vraag je aan bij het UWV. Met dit bedrag kan een opleiding, training of cursus worden gedaan om bijvoorbeeld een MBO-diploma te halen. Juist medewerkers die er veel voordeel van zouden kunnen hebben, zoals flexwerkers, werkzoekers en werkenden met een beroep waar  minder vraag naar is, maken weinig gebruik van deze regeling. Wijs werknemers op deze mogelijkheid.

SLIM subsidie

SLIM staat voor Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in MKB-ondernemingen. Deze regeling is bedoeld om leren en ontwikkelen in het MKB aan te moedigen en vanzelfsprekend te maken. De subsidie kan voor nieuwe ideeën ingezet worden, gericht op leren en ontwikkelen. Het maken van een ontwikkelplan of het doorlichten van de ondernemingen zijn voorbeelden. Wil je (jonge) werknemers aantrekken en behouden, maak jezelf dan aantrekkelijk door in de ontwikkeling van je personeel te investeren.

Thuiswerkvergoeding en -overeenkomst

Vanaf 1 januari 2022 mag een werkgever maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag vergoeden (het mag wel meer zijn maar dan wordt het belast of moet het opgenomen worden in de vrije ruimte van de WKR). Uiteraard mag je niet voor diezelfde dag ook nog een reiskostenvergoeding geven, tenzij er fysiek op locatie was gewerkt en er was gereisd. Het kan verstandig zijn om een thuiswerkovereenkomst op te stellen om verwarring over afspraken te voorkomen.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen