Hoop op voldoende ruimte voor handhaving nieuw wetsvoorstel dierenmishandeling en verwaarlozing

Het op Werelddierendag uitgebrachte wetsvoorstel van de minister van Justitie en Veiligheid mede namens de minister van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit bevat maatregelen die preventief kunnen werken tegen dierenmishandeling en dierverwaarlozing en recidief kunnen voorkomen. Het houdverbod, gebiedsverbod, de gedragsaanwijzing, educatieve maatregel en het strafbaar stellen van ophitsen en onvoldoende terughouden van honden die mens en/óf dier aanvallen zijn maatregelen die de aangiftebereidheid van misstanden zal verhogen en daarmee de effectiviteit van deze wetgeving verhoogd.

In 2011 stelde de KNMvD in samenwerking met de Universiteit Utrecht de “meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen” op. In 2017 kreeg dit initiatief een vervolg met de oprichting van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED). De meldcode benadrukt de plaats van de dierenarts in deze problematiek: zelf oplossen waar mogelijk, melden waar nodig. Omdat achter mishandeling en verwaarlozing van dieren vaak ook een sociaal probleem schuilt is, naast de aandacht voor gezelschapsdieren, de  KNMvD ook betrokken bij het vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren.

Het aantal bijtincidenten (150.000 mensen en een onbekend aantal dieren*) is te hoog. Het is goed als er vroegtijdig kan worden ingegrepen. Ook de import jaarlijks van meer dan 50.000 pups, met daarbij de overtreding van vele veterinaire- en welzijnsregels, verdienen de volle aandacht van politiek en samenleving. Verplichte scholing voor mensen die dieren willen houden, kan veel problemen voorkomen.

De dierenarts moet in deze keten een vertrouwenspersoon zijn. De professional die slachtoffers bijstaat (mens en dier), de benodigde veterinaire zorg biedt, signaleert, hulp geeft bij het doen van aangifte of melding doet bij hulpverlenende of handhavende instanties. De KNMvD hoopt dat deze wetgeving gepaard gaat met voldoende middelen voor handhavende instanties.

*Hondenbeten aan de kaak gesteld, Raad van Dierenaangelegenheden 2017 

 

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen