Wijziging regels voor distributie van humane geneesmiddelen

Per 9 februari 2019 treden nieuwe EU-regels in werking die moeten voorkomen dat vervalste humane geneesmiddelen in omloop komen. Op basis van de zogenaamde ‘Falsified Medicines Directive’ (FMD) moeten alle humane geneesmiddelen daarom worden voorzien van een uniek serienummer dat geverifieerd kan worden in een nationale database. Apothekers moeten voor afgifte de medicijnen afmelden in dit Nederlandse Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS).

Voor dierenartsen zullen deze nieuwe regels in de praktijk weinig tot geen gevolgen hebben. Indien er voor bepaalde indicaties geen veterinaire registratie beschikbaar is kunnen dierenartsen op basis van de cascade onder bepaalde voorwaarden ook humane geneesmiddelen voorschrijven.
In het kader van de FMD is afgesproken dat de veterinaire groothandels de afmelding van humane geneesmiddelen in het NMVS voor hun rekening nemen. Als dierenartsen hun bestelling van de groothandel hebben ontvangen, kunnen humane geneesmiddelen op basis van de bestaande regels van de cascade worden voorgeschreven en afgeleverd. Vanwege de wijziging in de regels kan het voorkomen dat veterinaire groothandels hun retourbeleid aangepast hebben. Neem bij eventuele vragen hierover contact op met uw veterinaire groothandel.

Meer informatie over FMD is te vinden op de website van de KNMP.
Zie ook de publicatie in de Staatscourant.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen