Wijzigingen zuivelkwaliteitssystemen: kalversterfte en KalfOK

Per 1 januari 2018 hebben zuivelondernemingen een aantal extra basiseisen opgenomen in hun kwaliteitssystemen die verband houden met de opfok van kalveren. De volgende onderdelen zijn onder andere opgenomen:
• Het kengetal kalversterfte. Dit getal geeft het percentage kalveren aan dat na de geboorte binnen 14 dagen sterft. Zo weet elke melkveehouder hoe het staat met de kalversterfte op zijn bedrijf. Bedrijven met een zeer hoge kalversterfte worden verplicht een plan van aanpak op te laten stellen om de kalversterfte te verlagen. Het plan van aanpak is samen met de KNMvD opgesteld. Naast het plan van aanpak is er ook een checklist voor gezonde kalveren gemaakt door de KNMvD.
• Langwerkende pijnbestrijding bij het onthoornen van kalveren
• Stierkalveren die bestemd zijn voor de kalverhouderij moeten verplicht worden afgevoerd via een erkende kalverhandelaar.

Naast bovenstaande bevorderen zuivelondernemingen het gebruik van Kalf Opfok Kwaliteitscontrole (KalfOK) via hun kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma’s. De KalfOK-score geeft inzicht in de opfok van alle kalveren die op het bedrijf geboren zijn. Het stimuleert om de gezondheid en het welzijn van kalveren te verbeteren. Sinds januari kan elke melkveehouder de KalfOK-score van zijn bedrijf opvragen, indien de benodigde machtigingen daarvoor zijn afgegeven via zijn zuivelonderneming.

Met betrekking tot bovenstaande is door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) een flyer opgesteld om hiermee veehouders te informeren. Op korte termijn volgt meer informatie. Voor dierenartsen biedt dit mogelijkheden om dit onderwerp onder de aandacht te brengen op de melkveebedrijven.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen