WSAVA richtlijn voor vaccineren van gezelschapsdieren

De World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) vertegenwoordigt gezelschapsdierenartsen op globaal niveau. De KNMvD vindt het belangrijk dat dierenartsen ook internationaal goed vertegenwoordigd zijn en een vuist kunnen maken als dat nodig is. Om die reden is de KNMvD lid van de WSAVA en agendeert vanuit Nederland regelmatig zaken bij haar internationale collega’s.

Ook de WSAVA ontvangt op grote schaal vragen over hoe dierenartsen moeten omgaan met preventieve diergeneeskundige handelingen tijdens de coronacrisis. De KNMvD gaat ervan uit dat dierenartsen goed in staat zijn om zelfstandig in te schatten welke zorg zij kunnen en moeten verlenen in deze crisistijd. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de vaccinaties. De WSAVA heeft hiervoor een richtlijn en bijbehorend advies opgesteld.

Volwassen dieren

 • De bescherming tegen Canine distemper virus (CDV), Canine adenovirus type 2 (CAV) en Canine parvovirus type 2 vaak langer is dan drie jaar. Volwassen dieren die volgens schema zijn gevaccineerd zijn daarom met hoge waarschijnlijkheid goed beschermd. Hervaccinatie zou daarom kunnen worden uitgesteld tot naar de crisis.
 • De langdurige bescherming ook geldt voor volwassen katten als het gaat om Feline herpesvirus type 1 (FHV1) en Feline calicivirus (FCV).
 • Bordetella bronchiseptica (Bb), Canine parainfluenza virus, (CPiV), Canine influenza viruses (CIV) wordt voornamelijk gegeven bij honden in een zogenaamde hoog-risico situatie (kennels, pension etc.). Door de coronacrisis is het onwaarschijnlijker dat honden zich in zulke situaties bevinden. Na de coronapandemie moeten honden opnieuw worden gevaccineerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant voor deze producten.

Pups en kittens

 • Indien het volledige entingschema nog niet is afgerond, contact tussen de omgeving en pups/kittens waar mogelijk beperken.
 • Zodra de veterinaire dienstverlening volledig hervat kan worden alsnog vaccineren volgens de (WSAVA) richtlijnen.

Leptospirose

 • Leptospirose wordt door de WSAVA niet aangemerkt als een zogenaamd core-vaccin.
 • Indien de jaarlijkse booster bij volwassen honden niet mogelijk is:
  • Korter dan 3 maanden geleden nog gevaccineerd à Een keer hervaccineren
  • Langer dan 3 maanden geleden gevaccineerd à Tweemaal hervaccineren, met een tussenliggende periode van 2-4 weken
 • Pups moeten mogelijk het hele vaccinatieschema opnieuw doorlopen (als zij bv. pas één keer waren gevaccineerd voor de coronapandemie).
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen