De commissie Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (WVAB) is opgericht en maakt onderdeel uit van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De commissie WVAB heeft als doel het bevorderen van een verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren, rekening houdend met maatschappelijke belangen als volksgezondheid  en dierenwelzijn en met Europese en nationale  wet- en regelgeving.

 

De taken van de commissie WVAB zijn:

 1. 1. Het aan de hand van volksgezondheidsrisico’s adviseren over de kaders waarbinnen antibioticarichtlijnen voor de dierhouderij ontwikkeld worden.
  2. Het adviseren over het opstellen van richtlijnen en beleidsadviezen die betrekking hebben op de inzet van antimicrobiële middelen.
  3. Het goedkeuren van KNMvD-richtlijnen en formularia die betrekking hebben op de inzet van antimicrobiële middelen

 

De samenstelling van de nieuwe commissie WVAB is:

 • – Dr. Louska Schipper, Europees specialist veterinaire farmacologie
  – Dr. Els Broens, specialist veterinaire microbiologie
  – Dr. M. Nabuurs, arts microbioloog
  – Dr. Stephanie Natsch , ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog
  – Drs. M. van den Berg, portefeuillehouder diergeneesmiddelen KNMvD-bestuur (voorzitter)
  – Drs. J. van Herten, bureau KNMvD (secretaris)

De taak van de commissie WVAB is om, aan de hand van volksgezondheidsrisico’s, te adviseren over de kaders waarbinnen antibioticarichtlijnen voor de dierhouderij ontwikkeld worden. Daarnaast adviseert de commissie WVAB over het opstellen van richtlijnen en beleidsadviezen die betrekking hebben op de inzet van antimicrobiële middelen. Tot slot moet de commissie WVAB de formularia en de KNMvD-richtlijnen en die betrekking hebben op de inzet van antimicrobiële middelen goedkeuren voor publicatie.