Ziektedruk beperken bij melkvee leidt ook tot reductie CO2-uitstoot. Dat is de aardige bevinding in het Wageningse proefschrift van Dr. Pim Mosterd.
Hij heeft een model ontwikkeld waarmee valt op te meten welke winst er in CO2 uitstoot is te halen als  klinische mastitis, subklinische ketose en klauwaandoeningen vermeden kunnen worden.
Een koe stoot dan respectievelijk 6,2%, 2,3% en 1,5% minder broeikasgas uit. Het verschil komt voort uit door ziekte vroegtijdige afgevoerde koeien en niet-leverbare melk.

Lees het hele artikel