Zoönose monitoring

Zoönosen zijn ziektes die van dier op mens kunnen overgaan. Het meest beruchte recente voorbeeld in Nederland is de Q-koorts ziekte. In Nederland leven mensen en dieren in grote getallen dicht op elkaar. Het is dus van groot belang om zoönosen snel te signaleren, zodat snel ingrijpen mogelijk is. In de ‘One Health’ benadering, samenwerking om de gezondheid van mensen, dieren en milieu te verbeteren, komen experts uit de humane en de veterinaire gezondheidszorg bij elkaar om signalen van zoönosen uit binnen- en buitenland te bespreken.

Monitoring

De Gezondheidsdienst voor Dieren, Wageningen Bioveterinary Research, RIVM en NIVEL hebben voor de bestrijding van zoönosen een monitoringinstrument ontwikkeld. Zij brengen alle beschikbare informatie over ziektesignalen bij mensen en dieren (kippen, varkens, geiten, koeien) bijeen. Daarnaast verzamelen zij informatie over de locaties van bedrijven en het aantal dieren.  Voor de veehouderijsector heeft de GD de diergezondheidsmonitoring opgezet. Deze gecombineerde informatie maakt het mogelijk snel risicogebieden en besmettingshaarden te signaleren zodat gericht ingrijpen mogelijk is.

GD diergezondheidsmonitoring

De informatie voor de GD is afkomstig van veehouders uit verschillende sectoren in de veehouderij (rund, varken, pluimvee, schaap en geit), dierenartsen, verwerkende industrie, onderzoeksinstituten en instanties uit de volksgezondheid. De monitoring onderzoekt, bundelt en analyseert deze signalen afkomstig van elkaar aanvullende instrumenten. De uitkomsten van de monitoring gaan naar dierenartsen en overheid, veehouderij(sector), humane gezondheidszorg en (indien nodig) omringende landen.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen