Zorg voor juiste registratie in CIBG-register

Met het oog op de aankomende nieuwe wetgeving op het gebied van I&R wordt het belangrijk(er) om goed in het diergeneeskunderegister te staan. Het wordt met de nieuwe wetgeving niet meer mogelijk om transponders en paspoorten te bestellen als je niet, of niet goed, in het CIBG-register staat. Belangrijk is vooral dat het adres waar je de paspoorten en chips op geleverd wilt hebben, goed in het diergeneeskunderegister staat.

Wijzigingen in het diergeneeskunderegister kan je makkelijk zelf doorvoeren door in te loggen met je DigiD en de juiste gegevens in te voeren. Volgens artikel 4.3 van de wet dieren staan alle dierenartsen in een openbaar register. Dit register is te raadplegen op https://www.diergeneeskunderegister.nl/. Het is een ieder verplicht om er voor te zorgen dat de juiste gegevens in dit register staan. Volgens Artikel 4.3. Wijziging gegevens van het besluit diergeneeskundigen:

Degene die is geregistreerd krachtens artikel 4.1, stelt Onze Minister binnen vier weken in kennis van:

  1. wijzigingen ten aanzien van de bij de registratie verstrekte gegevens;
  2. de datum waarop het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen, bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de wet, is beëindigd.

Dit houdt dus in dat je, als praktiserend dierenarts, in dit register moet staan, maar dat je ook door moet geven als je niet meer praktiserend dierenarts bent, zodat je uit het register gehaald kan worden. Dit kan dus zo zijn als je een overstap maakt naar het bedrijfsleven, je met pensioen gaat, of je in het buitenland gaat werken.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen