Vanaf 18 mei 2020 dierenartsverklaring van beide ouderdieren verplicht

De Raad van Beheer heeft onlangs aangekondigd dat vanaf 18 mei 2020 een aangepaste procedure geldt voor de registratie van nesten van kortsnuitige honden. De aangepaste registratieprocedure geldt voor het fokken met kortsnuitige honden van de volgende rassen:

 1. Affenpinscher
 2. Boston Terriër
 3. Engelse Bulldog
 4. Franse Bulldog
 5. Griffon Belge
 6. Griffon Bruxellois
 7. Petit Brabançon
 8. Japanse Spaniel
 9. King Charles Spaniel
 10. Mopshond
 11. Pekingees
 12. Shih Tzu

Bij alle dek-aangiftes van de 12 vermelde kortsnuitige rassen is het verplicht een dierenartsverklaring in te sturen van beide ouderdieren.

Als fokkers een stamboom willen voor een nestje van één van de 12 vermelde kortsnuitige rassen, kunnen zij dus bij jou als dierenarts langskomen om deze verklaring in te vullen. Hier is geen verplicht format voor. Het is aan te raden aan om dit via PetScan te doen. De dierenartsverklaring omhelst een onderzoek op de 6 kenmerken die genoemd zijn in het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’.

Het invullen van deze verklaring kan eenvoudig via PETscan. Je kunt dit formulier uitprinten en meegeven met de fokker. Je kunt als dierenarts toegang krijgen tot PETscan door je aan te melden via uu.nl/ecgg/petscanHier vind je ook meer informatie over PETscan en het scoringsformulier.

Voor de volledigheid: als er één van de criteria als rood beoordeeld wordt, is een dier niet geschikt om mee te fokken. Voor de wet verandert er dus niets met deze maatregel, de minister had al aangegeven dat het niet toegestaan is te fokken met deze honden. Uitzondering hierop is dat er ook outcross mag plaatsvinden, om de gezondheid van het ras te verbeteren.  Dit betekent dat een ouderdier met een CFR van <0,3 enkel gekruist mag worden met een ouderdier met een CFR van >0,3 die ook voldoet aan de overige 5 handhavingscriteria. Het moet dan wel aan te tonen zijn dat het leidt tot vitalere nakomelingen. Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat het moederdier zonder problemen de dracht en de partus natuurlijk kan volbrengen.

Het is van belang dat je je vooraf goed inleest in de criteria en weet hoe je de ouderdieren op deze criteria kunt testen. Denk hierbij o.a. aan het meten van de snuitlengte. In dit rapport vind je dit terug.

Alleen indien beide ouderdieren als geschikt worden beoordeeld in de dierenartsverklaring, zal de Raad van beheer een stamboom afgeven aan de pups.

De KNMvD gaat nog met de Raad van Beheer  in overleg om een en ander af te stemmen. We horen graag waar je tegenaan loopt, zodat we dit mee kunnen nemen in het overleg. Je kunt je bevindingen mailen naar c.van.meurs@knmvd.nl of telefonisch doorgeven via 030-6348943.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen