Aandacht chippen & registreren katten nog steeds hard nodig

De maand juni staat al sinds vele jaren in het teken van het chippen én registreren van huisdieren. Dierenartspraktijken en andere organisaties in het hele land zetten zich in deze maand extra in om diereigenaren voor te lichten over de grote voordelen die het chippen en registreren van hun dier met zich meebrengt. Voor honden geboren na 1 april 2013 bestaat een chip- en registratieverplichting. Dierenambulances treffen bij gevonden katten echter in hooguit twintig procent van de gevallen een chip aan. Het organiseren van een chipmaand heeft dus nog steeds zijn nut.

In 2005 organiseerde de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG) met een aantal partners de allereerste chipmaand ooit. Na haar oprichting nam het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) de organisatie over. “Was tijdens de eerste jaren de communicatie tijdens de chipmaand nog gericht op de baasjes van kat én hond, sinds de invoer van de chipverplichting van allereerst rashonden en later álle honden is de aandacht verschoven naar katten en hun eigenaren,” aldus Leen den Otter, dierenarts en voorzitter van de NDG. “Ook in mijn praktijk zie ik zelden nog een ongechipte hond voorbijkomen. Katten zijn daarentegen een heel ander verhaal. Het percentage katten dat gechipt én goed geregistreerd is, blijft nog steeds te laag.” Ook de KNMvD is sinds het begin betrokken bij organisatie van de jaarlijkse chipmaand. Dierenarts en GGG-bestuurslid Daphne Westgeest: “De jaarlijkse chipmaand in juni is voor de dierenarts in de praktijk een uitgelezen mogelijkheid om het belang van chippen en registreren bij met name de katteneigenaren goed onder de aandacht te brengen. Bij die diersoort valt immers nog het één en ander te halen. Als extra service zou je deze maand daarnaast ook van iedere gechipte patiënt de transponder op werkzaamheid én de registratie online op juistheid en volledigheid kunnen controleren.”

Geen chippen zonder registreren

Het hele systeem staat of valt met een goede registratie van de gegevens van het gechipte dier. Zonder dat is een chip immers niets anders dan een waardeloos nummer ingebracht in het dier. Den Otter: “Dierenartsen zouden de registratie van de chipgegevens van een dier nog serieuzer moeten nemen dan nu het geval is. Het registreren van een ingebrachte chip is ontzettend belangrijk en zou alleen door medewerkers van de dierenartsenpraktijk gedaan moeten worden. Ik snap dierenartsen dan ook niet die eigenaren een registratieformulier meegeven om thuis in te vullen en het hen zelf laten opsturen.

De kans dat deze in de stapel ‘ooit-nog-te-doen’ terechtkomt en daar vervolgens blijft liggen is dan aanwezig.” In dit kader pleit Den Otter ook voor de onlineregistratie bij de databank. Er is een mogelijkheid tot het online invullen van de gegevens, maar bij gebruikers van bepaalde (veelgebruikte) praktijkmanagementsystemen kan dit zelfs geheel automatisch gebeuren. Papierwerk en het overnemen van gegevens, met de daarbij behorende kans op fouten, behoort hiermee tot het verleden.

Naast een goede registratie is het up-to-date houden van de registratiegegevens natuurlijk van groot belang. Den Otter: “Vanuit de NDG sturen wij tegenwoordig de bij ons ingeschreven dieren ieder jaar een verjaardagsmailtje met de vraag of de geregistreerde gegevens nog wel kloppen. Niet zelden zien we als reactie daarop dat eigenaren hun registratie aanvullen of veranderen. Wij krijgen daar best een behoorlijke respons op. Eigenaren die verhuisd zijn en/of van internetprovider zijn veranderd, lopen we op deze manier natuurlijk wel mis.” En in die gevallen kan de dierenartsenpraktijk wellicht uitkomst bieden. Westgeest: “Het zou een gewoonte moeten zijn om diereigenaren die in de dierenartsenpraktijk aangeven dat zij een ander huisadres, telefoonnummer of emailadres hebben, op het hart te drukken dat zij zo snel mogelijk deze nieuwe gegevens doorgeven aan de databank waar zij het chipnummer van hun huisdier hebben geregistreerd. Ook diereigenaren die zich nieuw in een praktijk aanmelden, na bijvoorbeeld een verhuizing of met een nieuwe pup, zou je standaard moet wijzen op het belang van het zo snel mogelijk doorgeven van deze nieuwe gegevens aan de databank of het laten overschrijven van het dier op hun naam, adres en telefoonnummer.”

Kamermeerderheid voor verplicht chippen van katten

Vorig jaar hielden 35 gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een pleidooi voor een chipplicht van katten. Hiermee hoopten zij het aantal zwerfdieren te kunnen beperken en daarmee onnodig dierenleed te voorkomen. De brief leidde tot een motie die werd ingediend in de Tweede Kamer door het lid De Groot. Met in het achterhoofd dat er in Nederland tienduizenden zwerfkatten rondlopen die een belangrijke oorzaak zijn van toxoplasmose bij mens én dier en die daarnaast een negatief effect hebben op de vogelstand, vroeg hij de regering om gemeenten in de mogelijkheid te stellen katteneigenaren te verplichten hun kat te laten chippen en te registreren. Met een overweldigende meerderheid werd genoemde motie op 20 februari jongstleden aangenomen in de Tweede Kamer.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen