Alternatieven voor flunixine met DEA beschikbaar

Uitverkooptermijn van zes maanden voor voorraad bij dierenartsen

Op 24 juli 2018 zijn de handelsvergunningen van diergeneesmiddelen met de hulpstof diethanolamine (DEA) voor het gebruik bij voedselproducerende dieren geschorst. Daarbij heeft er een recall plaatsgevonden op groothandelsniveau. Dierenartsen mochten de bestaande voorraden nog gebruiken.

Vanwege een beschikbaarheidsprobleem van fluxinine voor de behandeling van koliek bij paarden, is op 18 januari 2019 besloten om voor de geschorste fluxinine producten met DEA een uitzondering te maken. Deze diergeneesmiddelen mochten vanaf die datum weer worden geleverd en voorgeschreven, uitsluitend bij paarden die niet voor menselijke consumptie beschikbaar komen (met vastlegging hiervan in het paardenpaspoort). Aan de uitzondering was de voorwaarde verbonden dat deze zou vervallen indien er alternatieve flunixine bevattende diergeneesmiddelen voor paarden beschikbaar zouden komen die geen DEA bevatten.

Inmiddels is een handelsvergunning verstrekt voor een flunixine bevattend diergeneesmiddel voor paarden, welke geen DEA bevat. Dit betekent dat de uitzondering van de schorsing van DEA bevattende fluxinine voor niet te consumeren paard, kan worden opgeheven.

Dit betekent het volgende:

  • Vanaf 26 juli 2019 mogen de betrokken registratiehouders de DEA bevattende fluxinine niet meer leveren. Hen is ook gevraagd de betrokken producten op groothandels niveau terug te halen.
  • Dierenartsen mogen hun resterende voorraad fluxinine met DEA uiterlijk nog 6 maanden na 26 juli 2019 gebruiken, uitsluitend bij paarden welke niet voor menselijke consumptie beschikbaar komen (met vastlegging hiervan in het paardenpaspoort).

Er is vanuit het CBG-MEB een brief naar de registratiehouders gegaan. Zij zullen dierenartsen hier nader over informeren.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen