Antibioticareductie zet door, ook minder resistentie gemeten

In een Kamerbrief licht minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de stand van zaken toe over het antibioticumbeleid in de veehouderij.

Uit rapportages van MARAN en de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) blijkt dat het antibioticagebruik verder gedaald is en over het algemeen is ook de resistentie afgenomen. Ondanks dat het afgelopen jaar het colistine-gebruik met 21% is gedaald, overweegt de minister een verplichte gevoeligheidsbepaling voor deze werkzame stof te introduceren. Voor het overige zal het beleid zich blijven richten op hooggebruikende bedrijven.

Voor dierenartsen betekent dit:

  • Voor dierenartsen is in 2021 een nieuw veterinaire benchmarksystematiek ingevoerd.
  • De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) zal samen KNMvD en Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) kijken of en hoe het verbetertraject voor dierenartsen met een hoog voorschrijfpatroon aangescherpt moet worden.
  • Daarnaast zullen er dit najaar intervisie-pilots starten waarin dierenartsenpraktijken in gesprek gaan over geconstateerde verschillen bij het voorschrijven van antibiotica.

Lees hier de Kamerbrief.

Zie ook:
Dossier Antibiotica

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen