Antibiotica

Ziekteverwekkende micro-organismen zijn in toenemende mate resistent voor antibiotica. Voorbeelden van antibioticaresistentie zijn de methicillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) en de resistentie als gevolg van ‘extended spectrum beta-lactamases’ (ESBL’s). Beide komen ook voor bij dieren. Er zijn aanwijzingen dat resistentie zich uit de dierhouderij kan verspreiden naar mensen en vice versa. Samen met de dierlijke sectoren en de overheid zet de KNMvD zich daarom in voor het restrictief en selectief gebruik van antibiotica bij dieren. Het uitgangspunt blijft echter dat zieke dieren effectief behandeld kunnen worden, met oog voor zowel volksgezondheid als diergezondheid inclusief dierenwelzijn. De prioriteit moet hierbij liggen op het structureel verbeteren van de diergezondheid, voorkomen is immers beter dan genezen.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Joost van Herten, senior beleidsadviseur, via j.vanherten@knmvd.nl of 030 634 8900.