Antibiotica

Samen met de dierlijke sectoren en de overheid zet de KNMvD zich daarom in voor het restrictief en selectief gebruik van antibiotica bij dieren. Het uitgangspunt blijft echter dat zieke dieren effectief behandeld kunnen worden, met oog voor zowel volksgezondheid als diergezondheid inclusief dierenwelzijn.

Lees verder door in te loggen

Inloggen via Vet-login