Antwoord op Kamervragen Futselaar (SP) en Wassenberg (PvdD) over het toevoegen van dierenartsen aan de lijst met cruciale beroepen

De KNMvD heeft zich de afgelopen tijd enorm ingespannen om dierenartsen op de lijst met cruciale beroepen te krijgen, om zo bijvoorbeeld knelpunten met betrekking tot kinderopvang weg te nemen. Dit verzoek heeft veel media-aandacht gekregen en is mede door de inspanningen van de KNMvD op de agenda van de Tweede Kamer gekomen en heeft tot  Kamervragen geleid.

Minister Carola Schouten (LNV) heeft vandaag antwoord gegeven op de schriftelijke vragen over  de lijst met cruciale beroepen die werden gesteld door Futselaar (SP) en Wassenberg (PvdD).

Bij de beantwoording geeft minister Schouten aan dat gezelschaps- en paardendierenartsen en dierverzorgers voorlopig niet op de lijst met cruciale beroepen komen. Om de verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk te kunnen beperken, vindt de overheid het van groot belang dat er zo min mogelijk uitzonderingen worden gemaakt op de maatregelen. Zij geeft daarbij aan dat eventuele knelpunten met kinderopvang zo veel mogelijk lokaal moeten worden opgelost, in overleg met werkgever, school en kinderopvang.

De overheid heeft begrip voor de knelpunten die hierdoor kunnen ontstaan en is bereid om met ons te zoeken naar passende oplossingen om noodzakelijke veterinaire zorg beschikbaar te houden.

Zo praat de KNMvD met het ministerie van LNV om oplossingen te realiseren voor met name de RIVM-maatregel om 1,5 meter afstand te houden. Deze maatregel blijkt in de praktijk niet werkbaar. Deze oplossingen, die mede door jou als dierenarts zijn ingebracht, zouden door LNV geborgd dienen te worden. De KNMvD heeft hierover wekelijks overleg met LNV. Laat ons daarom weten wat er speelt!  En bel of mail ons op 030-6348900 of info@knmvd.nl.

De antwoorden op de Kamervragen vind je hieronder:

Beantwoording vragen Futselaar (SP) over het toevoegen van diergeneeskundige en dierverzorgende beroepsgroepen aan de lijst van cruciale beroepen

Beantwoording vragen Wassenberg (PvdD) over het uitbreiden van de lijst met vitale beroepen met dierenartsen en dierverzorgers

Beantwoording vragen Wassenberg (PvdD) over ongewenste en ernstige gevolgen van coronamaatregelen voor kwetsbare, zieke en gewonde dieren

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen