Tips aangaande de maatregel van 1,5 meter afstand in de praktijk

De KNMvD heeft een enquête uitgezet onder dierenarts-ondernemers, dierenartsen in loondienst en paraveterinairen over de gevolgen van de corona-crisis voor dierenartsenpraktijken.

Eén van de knelpunten is het houden van 1,5 meter afstand. Ten opzichte van diereigenaren lukt het vaak wel, maar ten opzichte van collega’s niet altijd. Dit knelpunt is inmiddels besproken met LNV.

Hoewel het afstand houden tot collega’s moeilijker is, is het wel belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden. Zo is een werkgever verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Hiervoor is het van belang om de risico’s in kaart te brengen, te beoordelen en passende maatregelen te nemen. Overleg samen binnen de praktijk hoe de risico’s op besmetting onderling zo klein mogelijk kunnen worden gemaakt.

Graag helpen wij je door de tips en adviezen te delen die uit de enquête en telefoongesprekken met onze leden zijn gekomen.

Afstand ten opzichte van collega’s

Het spreekt voor zich dat je als dierenarts de behandeling van je patiënten in deze tijd zoveel mogelijk alleen doet  (dus zonder eigenaar of assistentie). Maar bij bepaalde handelingen of moeilijk te hanteren dieren, is assistentie onmisbaar. Het lukt dan niet om 1,5 meter afstand te houden van je collega.

Wat kun je doen om jezelf en je collega toch zo goed mogelijk te beschermen als het niet lukt om 1,5 meter afstand te houden?
  • Was en/of desinfecteer je handen voor de behandeling en daarna;
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de behandeling (wanneer voorradig);
  • Werk in 2 of 3 vaste teams die onderling geen contact hebben met elkaar. Op deze manier beperk je het aantal verschillende contacten;
  • Ga niet werken als je verkoudheidsverschijnselen hebt en stuur collega’s naar huis wanneer zij verschijnselen hebben of ontwikkelen;
  • Bedenk per ruimte hoeveel personen er verantwoord in aanwezig kunnen zijn, zodat de 1,5 meter regel nog gewaarborgt kan worden. Dit kun je dan kenbaar maken via een bordje (bijvoorbeeld een A4-vel) bij de toegang tot die ruimte.

Uit de enquête blijkt dat vrijwel alle praktijken goed uit de voeten kunnen met de regel van 1,5 meter afstand ten opzichte van eigenaren. Mocht je hier toch nog vragen over hebben, neem dan gerust contact op.

Let op: de genoemde oplossingen (tips en adviezen) geven geen garantie dat je niet alsnog een boete kunt krijgen voor het niet aanhouden van de anderhalve meter. De KNMvD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hierop. Mocht dit je overkomen, maak hier dan direct melding van bij de KNMvD zodat wij dit kunnen meenemen in het knelpuntenoverleg met LNV!

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen