stichting paard logo.jpgIn 2001 heeft de Keuringscommissie van de GGP op verzoek van verzekeringsmaatschappijen een start gemaakt met het traject. Toen in 2005 het toenmalige kwaliteitsbeleid op verzoek van de KNMvD-leden werd beëindigd, ontstond er een vacuüm. Sinds dat moment maakt een groot deel van de markt nog gebruik van het register ‘Keuringsdierenarts voor Paarden”, terwijl de daaraan ten grondslag liggende regeling wel bestaat, maar niet wordt getoetst door een onafhankelijke certificerende instantie.

De verzekeringsmaatschappijen hebben steeds aangegeven het systeem van de Keuringsdierenarts voor Paarden te willen continueren. Inmiddels hebben meerdere marktpartijen daarvoor interesse getoond. Het bestuur van de GGP heeft onderhandelingen gevoerd met fokkerijorganisaties (stamboeken) van paarden en sportpaardhandelaren. Daarbij is overeenstemming bereikt over de inhoud van de kwaliteitseisen. Deze komen overeen met de eisen zoals deze eerder in het Reglement Keuringsdierenarts voor Paarden werden gesteld, met dien verstande dat de eisen door belanghebbenden waar nodig nader zijn geactualiseerd, geobjectiveerd en onderbouwd.

Een onafhankelijke stichting is regelinghouder. De daadwerkelijke keuring van dierenartsen aan dit Reglement is ondergebracht bij een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie, Verin (Verificatie Instituut Kwaliteitssystemen). De registratie zal plaatsvinden bij het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen.

Bestuur

  • drs. H.R.C. Gostelie - voorzitter
  • mr. J.F. Schutte - secretaris/penningmeester
  • drs. J.P.I. van Wensveen, bestuurslid

 Klik hier voor de website van Stichting Paard.