Benut jij je collega’s optimaal in tijden van drukte?

Een bekend fenomeen: de hoge werkdruk in de dierenartsenpraktijk. Het aantal huisdieren is in coronatijd gestegen en de geleverde zorg wordt met de jaren steeds uitgebreider en invasiever. Gelukkig kun je als dierenarts te allen tijde rekenen op steun van je rechterhand: de paraveterinair. Hoe optimaal benut jij de competenties van deze collega’s in je praktijk?

Nog niet optimaal

Uit onderzoek onder onze leden blijkt dat een deel van de dierenartsenpraktijken geen gebruik maakt van het volledige scala van bevoegdheden dat paraveterinairen binnen de Wet Dieren hebben. Tegelijkertijd voeren paraveterinairen in sommige dierenartsenpraktijken handelingen uit waartoe ze niet bevoegd zijn. De kennis en kunde van paraveterinairen worden vaak nog niet optimaal benut.

Kansen

Het beter inzetten van paraveterinairen biedt kansen voor de diergezondheid, het dierenwelzijn én voor jouw eigen welzijn en (sociaal-economische) positie. Zoals:

  • Meer tijd voor cliënten en hun dieren (denk bijvoorbeeld aan bloed afnemen door de paraveterinair terwijl je zelf alvast de volgende patiënt ontvangt);
  • Extra ruimte voor jou om te focussen op de meer complexe en kritische gevallen;
  • Consulten door paraveterinairen (bv. voedingsadvies, diabetes consult) als laagdrempelige extra service aan cliënten. Eigenaren praten soms makkelijker met de paraveterinair, wat de klantloyaliteit ten goede komt. Paraveterinairen kunnen tijdens deze consulten ook behandeladviezen verduidelijken of extra informatie te geven.
  • Goede en effectieve interprofessionele samenwerking ( samenwerking tussen verschillende professionele groepen ) draagt bij aan de (veterinaire) gezondheidszorg (Kinnison et al., 2014; Kinnison et al., 2015b; Mickan, 2005; Moore et al., 2015).
  • Het stimuleren van het vergroten van kennis en vaardigheden leidt tot hogere werktevredenheid en verminderde kans op burn-out (Moore et al., 2014).
  • Het maximaal (binnen wetgeving) delegeren van taken leidt tot werktevredenheid (Moore et al., 2014).
  • Verminderde werkdruk voor jou als dierenarts.

Wordt er binnen jouw praktijk al optimaal gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de paraveterinairen? Check eens binnen je team of alle capaciteiten van de paraveterinairen volledig tot hun recht komen. Is dit nog niet het geval, kijk dan hoe je hier samen een betere invulling aan kunt geven. Wil je er meer over weten, neem dan contact met ons op via webmaster@knmvd.nl.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen