Bestrijding besmettelijke dierziekten. FAQ: Krijg ik vergoeding bij quarantaine?

Dierenartsen krijgen een vergoeding voor het bewaken en bestrijden van besmettelijke dierziekten. Regelmatig stellen leden ons vragen over deze vergoedingen. Een veel gestelde vraag is of je als dierenarts ook een vergoeding krijgt als je in quarantaine gaat na het bezoeken van een bedrijf waar sprake is van een besmettelijke dierziekte?

Als je als dierenarts vermoedt dat er op een bedrijf sprake is van een besmettelijke dierziekte, dan meld je die verdenking bij de NVWA. Daar wordt beoordeeld of een NVWA-inspecteur naar het bedrijf moet. Gaat er een NVWA-inspecteur heen, dan ligt vanaf dat moment de leiding in handen van de NVWA. De NVWA bepaalt hoe, wat, waar en wanneer. De NVWA bepaalt ook of de eigen dierenarts van de veehouder in quarantaine moet.

Of de dierenarts in quarantaine moet hangt af van de omstandigheden per geval, er is kortom sprake van maatwerk. Wat nu als de NVWA-inspecteur niets over een eventuele quarantaine zegt en jij van mening bent dat dit wel zou moeten? Leg de vraag voor aan de NVWA-inspecteur en vraag om een schriftelijke reactie. Luidt het antwoord: ‘ja, je moet in quarantaine’, dan kun je aanspraak maken op een vergoeding. Ga je uit jezelf in quarantaine dan kun je geen aanspraak maken op een vergoeding.

Lees ook
24 december 2022: Hogere tarieven voor het bewaken en bestrijden van besmettelijke dierziekten

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen