Bestuurscolumn Tjerk Bosje

Hoi studenten,

 

Bedankt voor jullie bijdragen aan dit TvD. Jullie studie ziet er anders uit dan de studie diergeneeskunde in mijn tijd: de loting is vervangen voor een selectieprocedure, de basisbeurs is afgeschaft, bij onvoldoende studieresultaat kan je worden weggestuurd, je competentieontwikkeling houd je bij in een elektronisch portfolio. Van alle eerstejaars diergeneeskundestu­denten haalt 77 procent binnen vier jaar zijn bachelorsdiploma. Deze studenten mogen solliciteren naar een plek in de master (vanaf 2020 tot 2021). De studie diergeneeskunde scoort hoog, zowel in studiesfeer (4½/5), als in burn-out percentage (1/5).

 

Jij zal zo’n vijftig jaar in de diergeneeskunde werkzaam zijn. In de eerste zes jaar moet je voldoen aan de verwachtingen van je docenten. In de 44 jaar die daarop volgen aan die van de consument, veehouder, publieke opinie, je collega’s, eventuele werkgever, de wetgever en handhavers. Een periode waarin je moet beslissen over leven of dood, waarin economie en ethiek soms botsen, je soms fouten maakt (veterinair tuchtrecht, pagina 11) en de druk op je mogelijk te hoog wordt (stress van het werk?, pagina 54).

 

Vrees niet. Het klinkt erger dan het is. Ik adviseer je wel om je krachten met ons te bundelen, je te verenigen. Samen sta je immers sterker. Met dat doel is 155 jaar geleden de KNMvD opgericht: een vereniging van, voor en door dierenartsen. De KNMvD richt zich op verwachtingsmanagement, onderhandelt en helpt je bij het doorvoeren van veranderingen. Jouw wereld zal er anders gaan uitzien dan de mijne. Wat hetzelfde zal blijven is het volgende: de overheid geeft ons rechten (het alleenrecht op het uitoefenen van de diergeneeskunde, het apotheekrecht),en geeft ons plichten: borgen van de kwaliteit (een leven lang leren, pagina 62), duurzaamheid (antibioticadoelstellingen) en een deugdelijke administratie (vierkantsvergelijking). Rechten en plichten gaan hand in hand. Wij houden bij het daartussen balanceren onder­tussen jouw hand vast.

 

Succes met je studie en veel plezier in jouw halve eeuw dier-

geneeskunde,

 

Tjerk Bosje

Bestuurslid KNMvD, t.bosje@knmvd.nl

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen