Clenbuterol: verboden stof voor runderen?

Clenbuterol kent vele toepassingen bij zowel mens als dier. In de diergeneeskunde gebruikt men dit middel om zijn werking als beta-agonist bij bronchospasmen (astma) en ter relaxatie van de uterus musculatuur. Maar zowel in de diergeneeskunde als humaan wordt het ook als doping gebruikt om meer zuurstof op te kunnen nemen, de vetverbranding te verhogen of als anabool middel (groeibevorderaar).

Clenbuterol is een verboden stof

Diergeneeskundige registraties met Clenbuterol zijn onder andere Ventipulmin® (paard) en Planipart® (rund). Clenbuterol is echter een verboden stof voor runderen en mag niet toegepast worden, met als enige uitzondering Planipart®. Planipart® mag alleen voor de geregistreerde indicatie gebruikt worden, dus om de uterus te verslappen ten behoeve van een diergeneeskundige verrichting, tijdens of na de partus.

Cascadegebruik niet toegestaan

Let op: Clenbuterol mag niet via de cascaderegeling voorgeschreven worden. Dit staat beschreven in het Besluit Diergeneeskundigen art. 5.2 lid 9. Hierin staan de uitzonderingen die zijn gemaakt op de cascaderegeling voor substanties met hormonale werking, thyreostatische werking of die beta-agonisten bevatten.
Wanneer Clenbuterol toch wordt toegediend aan een rund, dan wordt dit gezien als het toedienen van een verboden stof. Dit heeft ten gevolge dat dit rund uit de handel moet worden genomen en voor destructie wordt afgevoerd.

Alternatieven

Dus hoewel er misschien wel situaties zijn, zoals bijvoorbeeld een benauwd kalf, waarin je graag Clenbuterol zou willen voorschrijven, mag dit nu eenmaal niet. Er zijn alternatieve diergeneesmiddelen die wel toegelaten zijn en verlichting kunnen geven bij benauwdheid zoals bijvoorbeeld atropine of corticosteroïden. Maar deze middelen kunnen nadelige bijwerkingen hebben die niet (altijd) opwegen tegen de voordelen. De KNMvD zal dit knelpunt aankaarten bij het ministerie van LNV, het CBG-MEB en de FIDIN.

Tekst Renske van der Veen

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen