Coach begeleidt driehoek bij terugdringen antibiotica

ZLTO initieert in samenwerking met de de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) een landelijk project om antibiotica terug te dringen op varkensbedrijven waar dat nog niet voldoende is gelukt.

In dit project wordt een coach ingezet om het proces te begeleiden en de veehouder en zijn belanghebbenden in keuzes te begeleiden. De inhoud wordt aangeleverd door de experts aan tafel: veehouder, dierenarts, voeradviseur en eventueel andere adviseurs die regelmatig op het betreffende bedrijf komt. De coaches zijn geen onbekende in de sector.

Waarom dit project?

Er is al veel gedaan aan antibioticareductie en gelukkig heeft dit op veel bedrijven reeds geleid tot een geoptimaliseerd gezondheidsmanagement. Maar we zijn er nog niet. Het antibioticagebruik in de varkenshouderij moet nog verder worden teruggebracht. De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft in juni 2018 de dierdagdoseringen aangescherpt waardoor het aantal bedrijven die in de rode klasse vallen, toeneemt. De POV heeft recent gecommuniceerd dat de vernieuwde benchmarkwaardes gefaseerd worden ingevoerd en de bedrijven tot en met 2022 de tijd hebben om deze waardes te halen. Het project loopt hier samen mee op. Een groter aantal bedrijven zal nu actie moeten ondernemen om in 2022 onder de streefwaarden te komen.

Samenwerking in driehoek

Een van de belangrijkste factoren om de diergezondheid en daarbij het antibioticagebruik op het varkensbedrijf te verbeteren, is een goede samenwerking tussen de ondernemer en zijn erfbetreders. Een coach kan hierin een belangrijke rol spelen.
Het doel is de driehoek veehouder, dierenarts en veevoeradviseur te versterken en op een gestructureerde manier aan de slag te gaan met het optimaliseren van de diergezondheid. Met dit project kiezen we ervoor de aanwezige expertise en kennis in de vorm van de veehouder en zijn adviseurs te ondersteunen middels een coach. Deze zal zich in principe niet inhoudelijk bemoeien met het besprokene, maar zal het proces spiegelen en begeleiden en ervoor zorgen dat de driehoek optimaal functioneert. Dit houdt in dat de coach ervoor zorgt dat elk van de experts aan tafel in zijn of haar eigen kracht komt en aan het woord komt. Naast het onderwerp diergezondheid kunnen tijdens het coachingproces meerdere thema’s worden besproken, zoals dierenwelzijn en andere (actuele) thema’s die invloed hebben op de prestaties van het bedrijf.

Tijdsinvestering

Voor de dierenarts en voeradviseur zal de bijdrage, naast het inbrengen van de eigen kennis, vooral bestaan uit een tijdsinvestering. De driehoekgesprekken zullen zo veel mogelijk in samenspraak met de dierenarts en voeradviseur gepland worden, indien mogelijk op het moment waarop zij het bedrijf al bezoeken voor controleafspraken. Daarnaast kunnen er indien nodig andere contactmomenten zijn, per telefoon of e-mail.

Wie kan meedoen?

Wij hopen ongeveer tachtig bedrijven in heel Nederland die met hun antibioticagebruik in de nieuwe signaleringswaarden en actiewaarden zitten, te kunnen helpen binnen dit project. Bedrijven die mee mogen doen hebben de afgelopen twee jaar gemiddeld een dierdagdosering
gehad van meer dan 5 (vleesvarkens en zeugen (biggen)) of meer dan 20 (speenbiggen). Het project is bedoeld voor alle deelsectoren binnen de varkenshouderij, niet alleen de gesloten bedrijven.

Meer informatie is te vinden op: https://www.zlto.nl/optimaliseren-diergezondheid-varkenshouderij.
Voor vragen en aanmeldingen: Janine Roemen, via janine.roemen@zlto.nl of (06) 21 23 25 94.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw, uitgevoerd door ZLTO, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht en IRAS en ondersteund door de POV en is tevens onderdeel van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij.

Tekst Janine Roemen, ZLTO

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen