Column: De Aftrap

Moge de eerste helft van januari indicatief zijn voor de rest van het jaar. Dan gaan we in 2019 een mooi veterinair jaar tegemoet. Op 8 januari hadden we om te beginnen ‘de hut vol’ in Houten. Een bijzondere dag waarop alle nieuwe bestuurders in sneltreinvaart langs nieuwe statuten, strategische plannen en praktische zaken geleid werden.

Maar vooral een dag om kennis te maken met elkaar en met alle mensen op het bureau. Ik peilde kort wat de nieuwe bestuurders echt belangrijk vinden, waar ze zich voor in gaan zetten de komende tijd. Dat is in hoge mate het imago van ons dierenartsen. Dat we gezien, gewaardeerd en gerespecteerd worden en dat we op de juiste plaatsen zijn om ons te laten zien. Gelukkig, want dat voelen we allemaal wel en het komt in hoge mate overeen met wat er sinds jaar en dag in onze statuten staat: “De Maatschappij stelt zich ten doel het (doen) bevorderen van de diergeneeskunde – in de meest uitgebreide zin, alsmede het waken voor de eer en de belangen van de – diergeneeskundige stand.” Ook kwam er een zeer terechte aanvulling op onze missie als KNMvD, die vooralsnog, ook al houdt het ons wel erg bezig, nog niet zwart op wit staat: we zijn er ook als vereniging voor de gezondheid en het welzijn van onze dierenartsen. De mensen zelf. Heel belangrijk, en zeker niet alleen maar voor jonge net beginnende dierenartsen. Als vereniging moeten we ook zuinig zijn op onze mensen, op al die mensen die zich inzetten voor het algemeen goed. Daarom was ik zo blij dat niet alleen de nieuwe bestuurders en het hele bureau gekomen waren 8 januari, maar dat ook nieuwe leden van de Raad van Afgevaardigden, de vertegenwoordiging van de leden en de bewaker van het bestuurlijk beleid, én de afgetreden bestuurders en ledenraadsleden van de partij waren. We keken vooruit, we keken terug, het was gezellig en warm en dat moesten we eigenlijk veel vaker doen. Waarbij iedereen van harte welkom is. Ook ontmoetten we de studenten. Het DSK-bestuur, vol nieuwe plannen en een prachtig idee om klein te beginnen maar wel op de kaart te zetten: duurzaamheid en milieu. Eerst maar eens herbruikbare glazen tijdens de Vet-inn, maar dat valt goed uit te breiden naar ‘disposables’ in de kliniek en andere afvalstromen. En dan de dames van DOE (diergeneeskundig outdoor event), voorheen DAP (dag van het aangespannen paard). Houd het in de gaten: een groots evenement op 25 mei op het honk, de faculteit. Voor boeren, burgers en buitenlui. Om het dier, de diergeneeskunde en de opleiding goed te presenteren. Om de studenten diergeneeskunde de gelegenheid te bieden samen iets groots te organiseren. Werkgevers in den lande, ik zou zorgen dat je ze tijdig ontmoet, deze toekomstige dierenartsen. De energie en wilskracht spat er vanaf. En dan was ik nog, namens u allen, genodigd op de koninklijke nieuwjaarsreceptie in het Paleis op de Dam. Heel bijzonder, een belevenis, waar ik zeer diverse mensen ontmoette. Geheel binnen de kledingvoorschriften was ik als dierenarts toch herkenbaar aan een paarse handtas. Ik heb een rotsvast vertrouwen in dit jaar.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen