Contactloze toekomst?

Een van de mooiste dingen van onze beroepsgroep vind ik het brede spectrum aan disciplines.

Het veterinair werkveld biedt ruimte aan patiëntenzorg, differentiatie en specialisatie, onderzoek, onderwijs, innovatief ondernemen, bestuur, beleid, toezicht en tal van functies in zeer uiteenlopend bedrijfsleven. Ontegenzeggelijk is het dagelijkse werkleven van al deze veterinairen zeer verschillend van elkaar.

Minstens zo interessant zijn de vele overeenkomsten die we in de basis met elkaar hebben in onder meer drijfveren, studietijd, de overgang van studie naar werk, communicatie met onze klanten, collega’s en externe partijen, et cetera, et cetera.

Door die verschillen en overeenkomsten kunnen we erg veel van elkaar leren. Sommige uitdagingen waarvoor de landbouwhuisdierenartsen zich vandaag de dag gesteld zien, zullen in de nabije toekomst de uitdagingen worden voor de dierenarts gezelschapsdieren en vice versa.

Open staan voor elkaars ervaringen en oplossingen is dan ook niet alleen leuk, maar tevens verstandig voor een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Deze ‘noodzaak tot contact’ geldt ook voor de KNMvD, onze beroepsorganisatie. Het bureau, de vakgroepen, platforms, groepsbesturen en de ledenraad bestaan uit gemotiveerde collega’s die naar beste inzicht richting en uitvoering geven aan dienstverlening en belangenbehartiging op korte en lange termijn. Deze relatief kleine groep mensen kan echter niet optimaal functioneren en bijsturen indien er onvoldoende wederzijds contact is met de leden. Het onlangs uitgevoerde ledentevredenheidsonderzoek – qua score zeker niet louter positief – toont dat eens te meer aan. Ook de ledenraad kan hier een hand in eigen boezem steken, want veel leden weten ons niet te vinden. Naast het persoonlijk benaderen van elk van de negentien leden die vermeld staan op de website en in het jaarboek, is het nu mogelijk de ledenraad te mailen via ledenraad@knmvd.nl. Ook hebben we afgesproken dat voortaan na elke bijeenkomst van de ledenraad een kort verslag van een van de ledenraadsleden in het TvD wordt gepubliceerd.

Terug naar mijn titel: is contactloos de toekomst? Wat mij betreft niet! Ik zie de toekomstige KNMvD als een alom erkende beroepsorganisatie voor en door alle dierenartsen en daarvoor is goed contact essentieel. Graag nodig ik je uit om jouw verwachtingen, teleurstellingen alsmede complimenten expliciet kenbaar te maken en bovenal actief deel te nemen aan de vereniging. Op deze manier realiseren we een KNMvD voor en door alle dierenartsen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen