De eerste 100 dagen

Gerekend vanaf 1 januari zijn de nieuwe bestuurders van onze vereniging op 11 april, precies 100 dagen aan de slag. Tijd voor een korte terugblik en vooruitblik. Hoe vergaat het ons, bestuurders? Wat merkt u ervan, leden? Om met het laatste te beginnen: we hebben niet de revolutie ontketend. Dat was ook niet de bedoeling van de bestuurlijke vernieuwing. Doel was om langzaam maar gestaag de zaken bij te sturen. Wat u op zijn minst gemerkt heeft zijn nieuwe gezichten in het TvD, een heleboel columns, en diersoortspecifieke informatie uit de clusters. U hebt ook gemerkt dat die nieuwe bestuurders stuk voor stuk erg benaderbaar zijn. E-mailadressen en telefoonnummers staan bijna overal. U hebt ook al gereageerd op de nieuwe manier van werken. De oproep van Tjerk Bosje voor een ‘commissie jonge honden’ bracht bijna dertig dierenartsen op de been. Jonge dierenartsen en seniordierenartsen hebben recent aangegeven dat ze graag willen bijdragen. Waar blijft het bestuur met die klusjes? Het getuigt van grote betrokkenheid bij ons vak en bij de vereniging. En daarmee betrokkenheid bij de collega’s.

Dat is bóvenop alle enthousiastelingen die er al waren. Al die mensen die namens u rondreizen, schrijven, vergaderen, discussiëren, in de CvB’s, in commissies en werkgroepen, in Europees verband. De nieuwe (cluster)bestuurders zijn met groot enthousiasme aan de slag gegaan. Dat gaat met een positieve insteek en de wens het goede te doen voor de vereniging. Maar niet alles gaat meteen zoals we het zouden willen. Een voorbeeld: om voor de leden inzichtelijker te maken wat we nu eigenlijk doen en om beter grip te houden op waar uw contributiegeld aan besteed wordt, hebben we vorig jaar besloten meer op projectbasis te gaan werken. Nou, dát gaat nog niet van een leien dakje. We willen geen papieren tijgers en paarse krokodillen maar die liggen bij bosjes op de loer. Gelukkig zijn we er zelf bij. We gaan nadenken over een meerjarenbeleidsplan, want de veterinaire wereld is volop in beweging en de KNMvD moet ook daarin positie innemen. U zult er tijdig van horen en over mee kunnen praten. Zo’n meerjarenbeleidsplan geeft richting en biedt houvast en van daaruit kunnen ieder jaar de werkplannen gemaakt worden. Als je ergens wilt komen, moet je op z’n minst jaarlijks bedenken wat de te maken stappen dan zijn. Omdat we uiteindelijk streven als vereniging dat te bereiken wat je in je eentje niet kunt. Omdat we onze dierenartsen willen ondersteunen in de uitoefening van hun vak. Omdat we willen dat onze dierenartsen maatschappelijke erkenning krijgen voor datgene wat ze doen en omdat we willen dat dierenartsen daarmee ook een fatsoenlijke boterham verdienen. Geen 100 dagen, geen 1000, maar altijd.

Merel Langelaar – m.langelaar@knmvd.nl

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen