Tekst: Julia Hamel

De stelling: de veterinaire sector moet werk maken van kwaliteitsborging

Onlangs is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een rapport gepubliceerd waarin de kwaliteitsborging van de veterinaire sector onder de loep is genomen. De onderzoekers concluderen dat de kwaliteitsborging te beperkt van opzet is, te vrijblijvend en belegd bij te veel verschillende partijen. Ze adviseren Minister Adema van LNV om het systeem op de schop te nemen en één partij aan te wijzen om de regie te nemen op kwaliteitsborging en richtlijnontwikkeling. In de praktijk zou een stelselwijziging grote gevolgen kunnen hebben, denk aan periodieke herregistratieplicht en verplichte nascholing. Maar wellicht ook een officieel Nederlands specialistenregister, een herziening van het huidige tuchtrecht en uitgebreidere richtlijnontwikkeling.

Lees verder door in te loggen

Inloggen via Vet-login
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen