Dierenartsen in Europa

Op 8, 9 en 10 november vond in Rome de halfjaarlijkse vergadering plaats van de FVE (Federation of Veterinarians of Europe) en haar subgroepen. Een belangrijk platform om op Europees niveau te discussiëren over de vele ontwikkelingen in het veterinaire veld, zowel in de Algemene Vergadering van de FVE als in de vergaderingen van de subgroepen. Bart de Leeuw, Bob Carrière, Tjeerd Jorna en Maaike van den Berg waren de Nederlandse vertegenwoordiging. Natuurlijk waren Rens van Dobbenburgh vicevoorzitter van de FVE en Jan Vaarten, directeur van het FVE-bureau er ook bij.

Een greep uit de onderwerpen van de Algemene Vergadering, in willekeurige volgorde: Afrikaanse Varkenspest, mogelijke gevolgen van de Brexit, ontwikkelingen op het terrein van ‘telemedicine’, wetgeving op het gebied van dierenwelzijn en fokbeleid, wetgeving op het gebied van prescriptie van diergeneesmiddelen, antibioticaresistentie, One Health, erkenning van veterinaire opleidingen en accreditatie van nascholingen.

Varkenspest

Op de bijeenkomst van de groep UEVH (Union of European Veterinary Hygienists) is met name gesproken over Afrikaanse varkenspest, de noodzaak om wetgeving op te stellen rond de consumptie van decapoden en insecten, de illegale import van hondenvlees en het verankeren van de rol van de dierenarts bij ante mortem controles van slachtdieren.

Big data

Op de bijeenkomst van de groep EASVO (European Association of State Veterinary Officers) is onder meer gesproken over het belang van een ‘evidence based’ benadering bij het gebruik van ‘big data’ en het opstellen van positieverklaringen, de implementatie op nationaal niveau van Europese wetgeving op het terrein van dierwelzijn en voedselveiligheid, de situatie op de arbeidsmarkt voor dierenartsen in overheidsdienst en de principiële vraag of voedselveiligheidstraining vooral gericht moet zijn op dierenartsen of ook op experts met een andere, niet-veterinaire achtergrond – uiteraard gekoppeld aan hun gewenste rollen in de keten.

Toekomst

Op de bijeenkomst van de groep EVERI (European Veterinarians in Education, Research and Industry) ging het met name over de toekomst van het veterinaire beroep in brede zin – dus niet alleen in de praktijk – en over de beschikbare ‘External Practice Trainings’ voor studenten. Dat zijn kortdurende programma’s van twee tot vier weken over onderwerpen die binnen de standaard universitaire curricula minder of geen aandacht krijgen. Momenteel zijn dergelijke EPT’s beschikbaar op het gebied van laboratoriumdieren, One Health, bijenziektes, visziektes en veterinaire beleidsvorming. Daarnaast is op de bijeenkomst de actuele stand van zaken besproken met betrekking tot de Europese accreditatie van veterinaire opleidingen en nascholingen.

Voor veel dierenartsen is wat zich afspeelt binnen de FVE nog een ‘ver van mijn bed show’ maar dat is niet terecht: haar rol wordt steeds belangrijker en daarmee ook de impact op de uitoefening van ons beroep. Voor wie geïnteresseerd is in de FVE en de subgroepen: neem een kijkje op de zojuist geheel vernieuwde website van de FVE: www.fve.org.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen