Tekst en foto: John Ekkelboom

Dosering PEG-L-asparaginase bij honden met maligne lymfoom kan fors omlaag

Honden met maligne lymfoom worden vaak behandeld met PEG-L-asparaginase. Groot voordeel van dit gemodificeerde enzym is dat het niet carcinogeen is en nauwelijks toxisch – wat cytostatica wel zijn. Helaas is dit medicijn wel duur. Wetenschappers van de afdeling Medische Oncologie Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht hebben aangetoond dat een veel lagere dosering dan gangbaar even effectief en dus kostenbesparend is. Tevens ontdekten ze antilichaamvorming tegen dit medicijn. Ze onderzoeken nu of prednison dit ongewenste effect kan onderdrukken.  

Lees verder door in te loggen

Inloggen via Vet-login
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen