Aan het werk als dierenarts

De KNMvD wil beginnende dierenartsen helpen bij de overgang naar het werkende bestaan. Zo heeft de Platform Jonge Dierenartsen het initiatief genomen tot het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen, waarbij beginnende dierenartsen worden begeleid en bijvoorbeeld leren omgaan met mogelijk stressvolle situaties. Ook worden er in de regio’s veterinaire cafés georganiseerd waar jonge dierenartsen hun ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen aan het KNMvD-bestuur.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Secretariaat Beleid, via
secretariaat@knmvd.nl of 030 634 8900