Hygiëne

Infectiepreventie speelt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering van dierenartsenpraktijken. Ziekteverwekkende micro-organismen kunnen immers niet alleen dieren maar soms ook medewerkers binnen de praktijk besmetten. De problematiek van multiresistente bacteriën onderstreept het belang van goede infectiepreventie nog eens extra.

Lees verder door in te loggen

Inloggen via Vet-login