In buitenland afgestudeerd

Ben je in het buitenland afgestudeerd en wil je in Nederland als dierenarts aan de slag?

 

Wettelijke verplichtingen

Als praktiserend dierenarts ben je wettelijk verplicht om je te registreren in het Diergeneeskunderegister. Als je in het buitenland bent afgestudeerd en/of hebt gewerkt zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden:

  • De behandeltermijn voor afhandeling van een registratieaanvraag met een buitenlands diploma duurt maximaal 20 weken. Meer informatie over de procedure vind je bij downloads.
  • Certificate of Current Professional Status (CCPS): Het CCPS is een verklaring afkomstig van de bevoegde autoriteit van het desbetreffende land/de landen met betrekking tot jouw diergeneeskundige bevoegdheid en (voormalige) registratie. Je hebt een CCPS nodig van het land dat jouw diploma heeft afgegeven én uit het land/de landen waar je werkzaam bent geweest na je afstuderen. Voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden van het CCPS zie onderstaande link: https://www.diergeneeskunderegister.nl/registreer/certificate-of-current-professional-status

            Let op: heb je na je afstuderen in verschillende landen gewerkt? Van al deze landen is een CCPS noodzakelijk.

Praktiserende dierenartsen zijn ook wettelijk verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD).

Lid worden van de KNMvD

De KNMvD is een vereniging voor en door dierenartsen. Onze vereniging heeft drie belangrijke doelen. Ten eerste behartigen wij de belangen van onze leden, de dierenartsen. Dit doen we bijvoorbeeld door onze kennis en ervaring in te brengen bij de totstandkoming van overheidsbeleid. Verder werken wij aan de ontwikkeling en de professionalisering van ons beroep. Denk daarbij aan het organiseren van nascholing, de inrichting van specialisatie of het bevorderen van kwaliteit. Tenslotte bieden wij dierenartsen die lid zijn een groot aantal producten en diensten die van belang zijn bij de uitoefening van hun beroep, zoals een Tijdschrift voor Diergeneeskunde en een helpdesk voor vragen en (juridisch) advies.

Word lid!