Ondernemen

Een groot deel van de dierenartsen in Nederland kiest ervoor om op enig moment voor zichzelf te beginnen, als eigenaar van een eigen dierenartsenpraktijk of als partner/mede-eigenaar in een samenwerkingsverband. Het ondernemerschap, in welke vorm dan ook, doet een beroep op andere vaardigheden dan het kunnen behandelen van dieren. Zo moet een ondernemer de financiering van de praktijk verzorgen en genoeg inkomsten genereren, hij moet zorgen voor een sluitende administratie en hij krijgt te maken met managementvraagstukken en het leiding geven aan personeel. Op al deze gebieden biedt de KNMvD ondernemers waar mogelijk ondersteuning.

Goodwill

Je kunt als dierenarts bij de KNMvD terecht om je te laten adviseren over de goodwill van je praktijk. De KNMvD heeft ruime ervaring op dit terrein. De huidige methode om de goodwill te bepalen is speciaal ontwikkeld door en voor de beroepsgroep. Samen met dierenartsen uit de praktijk is deze in de loop der jaren tot stand gekomen. De uitvoering ligt sinds kort in handen van de VvAA. Aanvraag kan nog steeds via de KNMvD.

Veel gestelde vragen over Goodwill 2021
Tarieven Goodwill 2021

Voor vragen neem contact op met Ronald van Ringelestijn, secretariaat KNMvD, tel: 030-634 8932 of mail: rri@knmvd.nl

Je kunt hier het aanvraagformulier downloaden: Aanvraagformulier

Modelcontracten

De KNMvD adviseert de contracten goed door te lezen, waar nodig aan te passen aan je situatie, ze volledig in te vullen en in tweevoud te ondertekenen. Partijen bepalen gezamenlijk hoe hun overeenkomst eruit komt te zien. De KNMvD is derhalve dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van het uiteindelijke contract. De beschikbare modelcontracten zijn te vinden bij downloads (zie hieronder).

Risico-inventarisatie en evalutie (RI&E)

Sinds 1994 is het hebben van een actuele Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) verplicht. Dit volgt uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Ontbreekt deze RI&E, het plan van aanpak of de toetsing van beide documenten dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Ten behoeve van de uitvoering van de RI&E heeft de KNMvD in samenwerking met Vitaal Ondernemen/Arbode een methodiek opgesteld die kan worden gebruikt door dierenartsenpraktijken. Doel van deze methodiek is het vergemakkelijken van het RI&E-proces, zodat deze vlot maar volledig kan worden gerealiseerd.

Je kunt een (basis) RI&E aanvragen door te mailen naar Sandra Sparenburg, juridisch beleidsmedewerker bij de KNMvD, via s.sparenburg@knmvd.nl. Deze aanvraag is gratis voor leden van de KNMvD, maar moet nog ingevuld en getoetst worden. Niet-leden betalen voor een (basis)RI&E 1250 euro.

Klik hier voor meer informatie over de RI&E aanvraagprocedure.

 

Relevante links

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Sandra Sparenburg, via s.sparenburg@knmvd.nl of 030-634 8900

Gerelateerde berichten