Röntgen

Voor een goede uitoefening van je vak heb je als dierenarts verschillende technieken en apparatuur tot je beschikking. Röntgentoestellen zijn daar een voorbeeld van. Om met röntgenstraling te mogen werken, moeten dierenartsen en hun praktijken aan verschillende eisen voldoen.  Deze eisen kan je vinden in de:

Wat moet je – voor aansluiting van de apparatuur – zeker geregeld hebben?

 • Een melding/ registratie/vergunning
 • Een KEW-dossier
 • Een contract met een stralingsbeschermingsdeskundige (SBD)
 • Een aangewezen toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS)

Heb je deze zaken nog niet (goed) op orde, dan ben je in overtreding!

Melding/registratie/vergunning

Melding: Eerder werd er gebruik gemaakt van meldingen en vergunningen voor röntgentoestellen. De oude indeling voor een melding of vergunning op basis van maximale hoogspanning (100 kV) van een röntgentoestel vervalt.

Sinds 6 februari 2018 geldt voor het gebruik van een röntgentoestel de verplichting tot registratie of vergunning. De registratie vervangt deels de oude meldplicht. Met deze nieuwe regelgeving ontvang je na een aanvraag expliciete toestemming van de ANVS om de werkzaamheden met straling uit te mogen voeren.

In het stappenplan (zie ook downloads) kun je terugvinden of voor jouw situatie een registratie of een vergunning vereist is.

Let op!

Gebruik je meerdere registratieplichtige toestellen die tot verschillende categorieën behoren? Heb je bijvoorbeeld in je kliniek zowel een registratieplichtig röntgentoestel voor diagnostiek bij dieren maar ook een registratieplichtig röntgentoestel voor tandheelkundige diagnostiek, dan ben je verplicht een vergunning aan te vragen.

KEW-dossier

Als dierenarts of veterinaire praktijk heb je onder andere de verplichting om een Kernenergiewetdossier (KEW- of röntgendossier) op te zetten en te onderhouden. Het KEW-dossier moet in uw praktijk aanwezig zijn en omvat o.a. gegevens over:

 • Deskundigheid ioniserende straling;
 • Risicoanalyse;
 • Werkinstructie(s) voor het werken met röntgenstraling.

Voor de risicoanalyse is een geregistreerd stralingsdeskundige van niveau 2 of 3 nodig (SBD-er). Ondernemers met röntgentoestellen moeten vanaf 1 januari 2015 het vereiste kennisniveau bezitten of deze controles uitbesteden.

Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD)

De naam van de geregistreerd (algemeen) coördinerend deskundige is sinds 6 februari 2018 veranderd in stralingsbeschermingsdeskundige (SBD).
Een (geregistreerd) Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) van het niveau coördinerend deskundige (niv. 3 (N3)) of algemeen coördinerend deskundige (niv. 2(N2)), is een persoon die:

 • Ingeschreven staat in het landelijk register voor stralingsdeskundigen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO);
 • 25% (geldt voor N3) of 50% (geldt voor N2) van zijn/haar tijd bezig is met straling;
 • Aantoonbaar bijscholing geniet, symposia volgt en registratiepunten behaald etc.;
 • Tenminste over de Opleiding Coördinerend Deskundige in de stralingsbescherming (voorheen stralingsbescherming deskundigheidsniv.3) beschikt (dierenartsen beschikken over het algemeen over stralingsdeskundigheid niv 5A)

Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS)

De dierenartsen met een certificaat stralingsbescherming heten in de nieuwe regelgeving toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS). De TMS houdt lokaal toezicht op het werken met straling. Dierenartsen moeten een toepassingsgerichte opleiding ‘TMS voor Diergeneeskunde’ volgen. Dit geldt alleen voor dierenartsen die nog geen opleiding hebben gevolgd. Bestaande diploma’s blijven geldig. De TMS moet wel toepassingsgerichte nascholing volgen wat ook gedocumenteerd wordt. Het oude diploma niveau 5A blijft vooralsnog wel geldig.

De ondernemer dient ervoor te zorgen dat de toezichthoudend medewerker in zijn/haar onderneming regelmatig toepassingsspecieke na- en bijscholing krijgt.

Afgestudeerd in het buitenland?
Conform artikel 5.8, onder b. van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en de afspraken die zijn gemaakt binnen de Europese Unie met betrekking tot (beroeps)mobiliteit (https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_nl.htm), zouden personen die in een ander Europees land voldoen aan de beroepskwalificaties voor Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) voor dat land, ook in Nederland aangesteld kunnen worden als TMS.

Kortom: de buitenlandse dierenarts dient aannemelijk te maken dat zijn of haar buitenlandse diploma in het desbetreffende land de status heeft van een TMS.