Zwangerschap, geboorte- en ouderschapsverlof

Iedereen, dus ook zwangeren, moet veilig en gezond kunnen werken. Vaak lijkt het allemaal goed geregeld en denkt men zaken te kunnen bespreken. In de praktijk lopen zwangere werknemers en sollicitanten echter helaas nog altijd tegen problemen aan; bijna de helft van de vrouwen op de arbeidsmarkt krijgt te maken met zwangerschapsdiscriminatie.

Gewoon doorwerken, wat iedereen het liefst zou doen, zwanger of niet, is er helaas niet altijd meer bij. Veel vrouwen durven ook niet te vragen om aangepast werk of om maatregelen waarmee ze hun werk nog wel kunnen uitvoeren. En veel werkgevers gaan er vanuit dat vrouwen het zelf wel zullen aankaarten als het niet gaat. Kortom, miscommunicatie met alle gevolgen van dien (verzuim) ligt op de loer.

Het is dus belangrijk om een goed zwangerschapsbeleid te hebben binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid. Dergelijk beleid draagt bij aan een gezonde zwangerschap en minder verzuim tijdens de zwangerschap en of na de bevalling.

Veilig en gezond werken, wat betekent dat voor zwangeren?
  • Zij hebben recht op aangepast werk als hun werkgever mogelijke gevaren niet of onvoldoende kan wegnemen;
  • Zij hebben recht op aangepaste werktijden en zwangerschapsverlof;
  • Zij mogen geen werk doen dat schadelijk kan zijn voor henzelf of hun ongeboren kind. Er zijn o.a. regels voor het tillen en bukken tijdens de zwangerschap;
  • Zij mogen niet ontslagen worden omdat ze zwanger zijn of zwanger willen worden. Een werkgever mag ook geen contractverlenging weigeren.

Voor meer informatie over de regelgeving rondom zwangerschap, kun je kijken bij de relevante links in dit dossier.

Geboorte- en ouderschapsverlof

En dan is er een kindje geboren. Het zwangerschapsverlof gaat dan over in bevallingsverlof. Na die periode kan er vervolgens tot het achtste jaar van het kind ouderschapsverlof opgenomen worden. In totaal hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof kan ineens maar ook gespreid worden opgenomen. De minister van Sociale Zaken heeft overigens aangekondigd dat ouders in de toekomst in het eerste jaar van hun kin negen weken betaald verlof mogen opnemen. Op zijn vroegst zal dit in augustus 2022 ingaan. Gedurende die negen weken zal het UWV een uitkering betalen die de helft van het loon dekt tot een maximum van € 2.385 per maand. De overige 17 weken blijven onbetaald verlof en kunnen tot de achtste verjaardag worden opgenomen,

Partners van een pas bevallen vrouw hebben recht op geboorteverlof. Met ingang van 1 juli 2020 hebben partners recht op zes weken geboorteverlof. De eerste week hiervan wordt volledig doorbetaald door de werkgever. Deze eerste week moet wel in de eerste vier weken na de bevalling worden opgenomen. In de overige vijf weken krijgt de partner een uitkering van het UWV van 70% van het loon met een maximum van € 3.185 per maand. Dit kan de werkgever overigens altijd aanvullen tot het volledige salaris; het hoeft echter niet.

Voor meer informatie over de regels omtrent geboorte- en ouderschapsverlof, kun je kijken bij de relevante links in dit dossier.