ZZP’ers en opdrachtgevers

Steeds meer dierenartsen besluiten om welke reden dan ook uit loondienst te gaan, maar willen nog wel af en toe in de praktijk staan of voor een overheidsinstantie werken zonder daar in dienst te treden. Veelal besluit men dan om als zzp’er aan de slag te gaan. Als je daartoe besluit, is het heel belangrijk dat je een contract met jouw opdrachtgever sluit waaruit duidelijk blijkt dat je geen werknemer bent, niet in loondienst bent (en er dus geen loonheffingen betaald en ingehouden hoeven te worden, er bij ziekte niet doorbetaald hoeft te worden). In samenwerking met de VVAA heeft de KNMvD modelcontracten ontwikkeld die goedgekeurd zijn door de belastingdienst.

Let wel: In 2021 wil het kabinet de huidige wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangen door nieuwe wet- en regelgeving. Zolang die er nog niet  is, blijven de huidige regels echter van kracht.

Leden kunnen de modelcontracten via onderstaande links downloaden.

Voor meer informatie kun je ook hier kijken:

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sandra Sparenburg, via
s.sparenburg@knmvd.nl of 030-634 8966