Noodslachting

Wat betreft het transport van dieren en het omgaan met slachtdieren gelden er strikte regels. Wanneer mogen zieke of gewonde dieren nog vervoerd worden? Welke dieren zijn geschikt voor de slacht? Wat wordt er van de practicus verwacht als deze door een dierhouder voor een noodslachting wordt geroepen? Wanneer is noodslachting toegestaan en wanneer moet een dier worden geëuthanaseerd voor afvoer ter destructie? De KNMvD wil hierover graag duidelijkheid bieden. In dit dossier vindt u er informatie over.

Dierenartsen kunnen noodslachtformulieren bestellen via de KNMvD webshop.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Joost van Herten, senior beleidsadviseur, via j.van.herten@knmvd.nl of 030-634 8914.