UDD(-regeling)

De status UDD van diergeneesmiddelen betekent uitsluitend door de dierenarts toe te dienen.

Antibiotica

Antibiotica hebben sinds 1 maart 2014 de UDD-status (Uitsluitend Door Dierenarts) en er gelden strengere voorwaarden voor het gebruik. Dit houdt in dat in beginsel alleen dierenartsen antibiotica mogen toedienen en deze middelen niet meer op bedrijven aanwezig mogen zijn. Met deze regels wordt zorgvuldig gebruik van antibiotica bevorderd en antibioticaresistentie tegengegaan.

Veehouder en UDD-middelen

Alleen onder strikte voorwaarden mag een veehouder onder de UDD-regeling zelf antibiotica toedienen. Kijk voor meer informatie over deze regels bij downloads (“regels veehouder en UDD-middelen”)

Paraveterinair en UDD-middelen

In beginsel is het een paraveterinair niet toegestaan UDD-middelen toe te dienen. Dit betekent dat een paraveterinair geen (booster)vaccinaties mag toedienen, ook niet op directe aanwijzing en in directe aanwezigheid van de dierenarts. Officieel mogen paraveterinairen daarom ook geen infuusvloeistoffen aansluiten, deze hebben immers een UDD-registratie. Op grond van de wet (bijlage 1, Regeling diergeneesmiddelen) mag een paraveterinair twee soorten UDD-middelen toedienen:

  1. Antimicrobiële middelen: op aanwijzing van en onder controle van een dierenarts (dierenarts is fysiek in het pand aanwezig).
  2. Diergeneesmiddelen die nodig zijn voor het toepassen bij een dier van een algemene of plaatselijke verdoving: slechts onder leiding en in directe aanwezigheid van een dierenarts (dierenarts is in dezelfde ruimte aanwezig)..
Diereigenaar en UDD-middelen

In bijlage 9 van de Regeling diergeneesmiddelen is vastgelegd dat een houder van gezelschapsdieren zelf antibiotica mag toedienen op basis van het behandeladvies van de dierenarts (voor welke dieren, hoe lang, hoeveel, hoe vaak). Uitzonderingen hierop zijn middelen die (ook) intraveneus mogen worden toegepast of middelen die de werkzame stof tilmicosine bevatten en parenteraal mogen worden toegepast.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Joost van Herten, senior beleidsmedewerker, via j.van.herten@knmvd.nl of 030-634 8900.