Duurzame diergeneeskunde

We kunnen er in de wereld niet meer omheen: we moeten duurzamer leven. Ook de diergeneeskunde zelf kan wel wat vergroening gebruiken. Hebben we bijvoorbeeld bij operaties nog wel zoveel weggooi-materiaal nodig? Zijn er alternatieve geneesmiddelen te gebruiken die misschien een kleinere impact op milieu en klimaat?  De KNMvD wil initiatieven voor meer duurzaamheid in diergeneeskunde stimuleren en faciliteren.  

De Groene Veterinair

Het afgelopen najaar is een initiatief ontstaan van een aantal partijen binnen de veterinaire sector om te komen tot een aanpak van milieuvraagstukken die voorbijgaat aan individuele organisaties of ketens en belangen. Inmiddels is het platvorm ‘De Groene Veterinair’ een feit! Dit is een samenwerking tussen Covetrus, KNMvD, Evidensia, AniCura, Aeres opleiding en Yuverta opleiding. Deze partijen willen gecoördineerd de praktijken ondersteunen in de aanpak van de problematiek. Er zijn al diverse individuele partijen en ketens aan de slag met deze vraagstukken, maar het doel is juist om middels samenwerking te komen tot een sneller en beter resultaat. Ook willen we van elkaar leren, zoveel mogelijk voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan en missers worden voorkomen. De uitdagingen op milieugebied zijn zeer talrijk en vaak gecompliceerd. Daarom is het noodzakelijk om deze zo goed mogelijk in kaart te brengen en ze naar belangrijkheid te rubriceren.  Het is zeker niet de bedoeling om te komen tot nieuwe regelgeving of dwingende afspraken. Alles gebeurt op basis van vrijwilligheid en vooral vanuit het besef dat er NU iets moet gebeuren: we gaan ervoor! 

Hierbij is het contact met de individuele veterinair, paraveterinair en praktijkmanager (niet persé veterinair) onontbeerlijk. De Groene Veterinair zoekt vertegenwoordigers uit deze groepen om een ‘denktank’ te vormen van 25 – 30 personen. Hiermee wordt getracht een zo breed mogelijk draagvlak binnen de sector te creëren. Iedere inbreng is welkom! Voor meer informatie en aanmelden voor de denktank, neem contact op met Hans Nieuwendijk, Conny van Meurs en Sandra Haven-Pross. 

Praat mee!

Er is op LinkedIn-groep opgericht om als duurzame koplopers met elkaar te praten, discussiëren en om ideeën en ontwikkelingen met elkaar te delen.
Meld je aan voor de LinkedIn-groep