Identificatie en registratie paard

Identificatie en Registratie (I&R) is een Europese verplichting, waarmee het mogelijk is dieren snel te traceren. Dit is van belang bij uitbraken van dierziekten en om veilig voedsel te garanderen. Paarden en ezels moeten een chip en een paardenpaspoort hebben.

In dit dossier vind je meer informatie over de regels rond identificatie en registratie van paarden. In het dossier Identificatie & registratie gezelschapsdieren staat specifieke informatie over de regels voor gezelschapsdieren (hond, kat, fret).

Nieuwe diergezondheidsverordening in 2021
Vanaf 21 april 2021 wordt de nieuwe Europese Diergezondheidsverordening van kracht. Op basis van deze nieuwe regelgeving zullen strengere eisen worden gesteld aan het I&R-systeem voor paarden. Daarmee is het bevorderen en het monitoren van de diergezondheid beter te waarborgen. Ook is het daardoor mogelijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte (bv. Afrikaanse Paardenpest).

De belangrijkste wijziging is dat de RVO één centrale database zal beheren waarin alle locaties staan waar paarden worden gehouden. Bepaalde gegevens van paarden die op deze locaties staan, moeten ook geregistreerd worden in deze database. Dit betekent dat er in de toekomst een koppeling zal zijn tussen paard, houder en de plaats waar het paard verblijft.

Klik voor meer informatie hier

Cursus I&R
De cursus I&R is (nu) standaard in het onderwijs opgenomen en wordt 1x per jaar gegeven door de faculteit Diergeneeskunde. Meestal in het eerste kwartaal van het jaar. Deze cursus wordt zodra een datum vanuit de faculteit bekend is, via de nascholingsagenda op de KNMvD site aangekondigd. Je kunt ook contact zoeken met de faculteit Diergeneeskunde: secretariaat.paard@uu.nl

Daarbij moet wel gezegd worden dat het register I&R paard op dit moment geen wettelijke basis meer kent. Het register had een wettelijke basis op basis van de productschappen. Met het opheffen van de productschappen in 2014 is de wettelijke grondslag m.b.t. wie paarden mag chippen en paardenpaspoorten mag aanvragen verdwenen. Het is dus voor een dierenarts niet meer vereist om in dit register te staan om een paspoort aan te vragen. Desalniettemin is de cursus I&R paard wel een goede opfriscursus omdat daar ook zaken worden uitgelegd zoals wet- en regelgeving en het schetsen van paarden.

NB. Om een FEI paspoort te mogen uitgeven is de cursus wel verplicht

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Michelle van der Gracht, veterinair beleidsmedewerker, via m.van.der.gracht@knmvd.nl of 030-634 8933