Veterinair Tuchtcollege

Hoe goed je je best ook doet, soms gaan er zaken fout en kom je er met de klant/eigenaar van een dier echt niet uit. De klant kan dan besluiten om de zaak voor te leggen aan de tuchtrechter. Maar het kan ook gebeuren dat vanuit het niets een brief van het tuchtcollege krijgt. Hoe dan ook: het is altijd vervelend als je je ineens in die situatie bevindt.

In dit dossier proberen wij je op beknopte wijze informatie te geven over het veterinair tuchtrecht en het Veterinair Tucht- en Beroepscollege.

Veterinair tuchtrecht, algemeen

Het doel van het veterinair tuchtrecht is tweeledig namelijk:

  • het waarborgen van de kwaliteit van de veterinaire gezondheidszorg;
  • het bevorderen van een goede en zorgvuldige beroepsuitoefening.

Het veterinair tuchtrecht staat beschreven in hoofdstuk 8 paragraaf 5 van de Wet Dieren.

Er is in Nederland één Veterinair Tuchtcollege en één Veterinair Beroepscollege, beide gevestigd te Den Haag. Het VTC behandelt klachten die betrekking hebben op het veterinair handelen van dierenartsen en een aantal aanverwante beroepen. Dus niet alleen dierenartsen, maar bijvoorbeeld ook paraveterinairen kunnen tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn.

Het college beoordeelt de klacht en kijkt daarbij of er veterinair gezien onjuist of nalatig is gehandeld. Is dat het geval dan kan daar een tuchtrechtelijke sanctie aan verbonden worden. Het tuchtcollege kent dus géén schadevergoedingen toe.

Het is belangrijk om te weten dat een klacht over de hoogte van de rekening of onvrede over communicatie weliswaar ingediend kan worden, maar niet in behandeling zal worden genomen.

Op de site van het VTC vind je meer informatie over het doel van het veterinair tuchtrecht.

Een tuchtzaak, wat nu?

Een tuchtzaak begint altijd met een schriftelijke fase, waarbij het mogelijk is om als dierenarts een verweer en eventueel dupliek tegen de klacht in te dienen. Vervolgens vindt er ook een mondelinge behandeling plaats. Daarna vindt de uitspraak plaats.

Voor meer informatie over de procedure klik hier.

Een tuchtzaak is natuurlijk nooit fijn. Het is daarom goed om te weten dat je beroepsvereniging voor je klaar staat. De KNMvD kan je helpen bij het verwoorden van je verweer en eventueel dupliek (maar let op: de KNMvD voert de zaak niet voor of namens jou). Vaak is het verstandig om een advocaat in te schakelen, omdat deze niet emotioneel betrokken is bij de zaak. De KNMvD heeft contacten met advocaten die jou hierin bij kunnen staan. Uiteraard vinden wij het ook dan geen probleem om de stukken door te lezen en mee te denken.

Het VTC bezoeken

Wist je dat het mogelijk is om het VTC te bezoeken? De zittingen zijn namelijk openbaar. Dus wil je weten hoe zo’n zitting er nou aan toegaat, of wil je je voorbereiden op je eigen tuchtzaak, dan kan een bezoek aan het VTC zeer nuttig zijn.

De zittingsagenda vind je hier of bij de handige links hieronder.

De zittingen worden gehouden in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22 te 2514 EN Den Haag. Meer informatie kan telefonisch worden opgevraagd bij de griffie, telefonisch bereikbaar via (070) 378 6500 van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 13:00 uur.

Klachtenprocedure

Om te voorkomen dat klachten meteen bij het VTC of de rechter terechtkomen, heeft de KNMvD een klachtenregeling ontwikkeld. Een ontevreden klant kan de KNMvD vragen of deze in gang gezet kan worden. Maar ook een dierenarts die vermoedt dat een klant weleens een klacht kan indienen, kan vragen of de KNMvD de zaak wil oppakken. Wil je meer weten over deze procedure? Klik dan hier.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Sandra Sparenburg, jurist, via s.sparenburg@knmvd.nl of  030-634 8966 of met Kim Koman, dierenarts en veterinair beleidsmedewerker, via k.koman@knmvd.nl of 030-634 8992.