Specialisten

Een dierenarts kan zich na zijn of haar studie, net als een arts, specialiseren in een bepaald gebied. De specialisten-opleiding duurt drie tot vier jaar en wordt afgesloten met een Europees examen. Door een specialisatietraject te volgen kan een dierenarts zijn kennis en vaardigheden op een specifiek terrein verbreden en verdiepen.

Van veel diergeneeskundige specialismen zijn de opleidingseisen en de registratie in Europees verband geregeld, de zogenaamde Europese colleges. Voordat iemand zich dierenartsspecialist op een bepaald gebied mag noemen, moet hij of zij:

  • een specialistenopleiding gevolgd hebben aan een erkende* opleidingsplaats
  • een Europees examen hebben afgelegd

* vastgelegd per College

Er zijn 27 Europese colleges verantwoordelijk voor de eisen en criteria waaraan een specialist van een bepaald specialisme  moet voldoen. Aan het einde van de opleiding tot specialist moet je daarom een Europees examen afleggen. Als je het examen haalt, mag je jezelf diplomate noemen.  Elke vijf jaar beoordeelt het college de diplomates opnieuw om te bepalen of ze deze titel mogen houden. De Europese colleges vallen onder de European Board of Veterinary Specialisation (EBVS),  die overzicht  houdt over het beleid van de colleges.

Nederlands Veterinair Specialistenregister

De Nederlandse specialisten staan geregistreerd in het Nederlandse Veterinaire Specialistenregister (NVS). De verantwoordelijkheid voor de registratie en herregistratie van de Nederlandse specialisten in het NVS ligt bij de Registratiecommissie Specialisatie Diergeneeskunde. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de KNMvD en de faculteit Diergeneeskunde en bestaat uit verschillende specialisatiecommissies. Een specialisatiecommissie wordt gevormd door specialisten van het betreffende specialisme. Deze specialisten beoordelen of iemand zich specialist mag (blijven) noemen.  De herregistratie-eisen zijn zoveel mogelijk gelijkgetrokken met de Europese eisen.  Elke vijf jaar moeten de Nederlandse specialisten zich door hun specialisatiecommissie laten herbeoordelen. Voldoet een specialist niet meer aan de eisen? Dan zet de Registratiecommissie de status van de Nederlandse specialist om in ‘niet-praktiserend’ (n.p.).

De meeste Europese specialisten zijn ook opgenomen in het NVS.  Europese specialisten kunnen zich hiervoor bij de Registratiecommissie melden met een kopie van hun Europese diploma. Vervolgens controleert de Registratiecommissie jaarlijks of een Europees specialist nog als diplomate staat geregistreerd bij de EBVS.  Voor meer informatie over (her)registratie in het NVS klik hier.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Ronald van Ringelestijn, beleidsondersteuner, via r.van.ringelestijn@knmvd.nl of  030-634 8932.