Paraveterinaire beroepen

De Wet Dieren verstaat onder een diergeneeskundige handeling één van de volgende handelingen bij of met betrekking tot dieren:

  1. het voorschrijven of uitvoeren van een behandeling of het onderzoeken van een dier, met het oog op het voorkomen, genezen, verzachten, onderkennen of opheffen van een aandoening, dierziekte, zoönose, ziekteverschijnsel, gebrek, of van in- of uitwendig letsel of pijn;
  2. het voorschrijven of toepassen van een diergeneesmiddel of diervoeder met medicinale werking;
  3. het voorschrijven of toepassen van een verdoving of bedwelming;
  4. het verlenen van hulp met betrekking tot de geboorte of verwijdering van een vrucht;
  5. het onvruchtbaar maken;
  6. het winnen en overzetten van embryo’s of eicellen, en
  7. het verrichten van lichamelijke ingrepen ter uitvoering van de handelingen, bedoeld in de onderdelen 1° tot en met 6°, alsmede andere lichamelijke ingrepen;

Sommige van deze handelingen zijn onder voorwaarden toegestaan aan anderen dan dierenartsen, zo mag het castreren van biggen of het onthoornen van kalveren door de dierhouder gedaan worden. Naast dierenartsen is een beperkt aantal categorieën personen toegelaten tot het beroepsmatig uitoefenen van aangewezen diergeneeskundige handelingen:

  • De dierenartsassistent paraveterinair
  • De dierfysiotherapeut
  • De embryotransplanteur/winner

Relevante links

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Michelle van der Gracht, veterinair beleidsmedewerker, via m.van.der.gracht@knmvd.nl of 030-634 8933.