Europese strijd voor behoud antibiotica gaat door

Helaas stemde de verantwoordelijke ENVI-commissie binnen het Europees Parlement op 13 juli vóór een vergaande motie waarmee alle klassen antibiotica die de WHO als kritisch heeft aangewezen worden voorbehouden voor humaan gebruik.

Op 7 juli stuurde onze koepelorganisatie FVE als vertegenwoordiger van de Europese dierenartsen, samen met EPRUMA, een brief aan alle Europarlementariërs. Zij gaven aan dat dit onacceptabel is omdat zo’n motie grote negatieve consequenties zou hebben voor de mogelijkheden om zieke dieren te behandelen.

De Europese Commissie en de lidstaten (Raad) hebben hun voorstel (delegated act) gebaseerd op wetenschappelijk advies van de EMA en de ECDC, rekening houdend met een onderbouwde One Health-benadering. Het Europees Parlement heeft instemmingsrecht waarmee het zulke voorstellen kan goedkeuren of verwerpen.

Twee weken gelden werd de FVE erover geïnformeerd dat sommige parlementariërs bezwaren hebben tegen het ontwerpvoorstel, zonder dat zij daarbij enige wetenschappelijke onderbouwing geven. Daarop kwam FVE onmiddellijk, in samenwerking met alle diergezondheidspartners via EPRUMA, in actie om erop te wijzen welke dramatische gevolgen dit zou hebben voor dier- én volksgezondheid. De KNMvD heeft daarover Nederlandse Europarlementariërs rechtstreeks benaderd en de Dierenbescherming om steun gevraagd.

Met de FVE en zusterorganisaties blijven wij de komende maanden strijden voor een wetenschappelijk-gefundeerde OneHealth-benadering, waarmee antibiotica voor veterinaire inzet worden veiliggesteld. Begin deze week sprak ook Eurogroup for Animals (Europese vertegenwoordiger van dierenbeschermingsorganisaties), zijn steun uit voor het FVE/EPRUMA-pleidooi.

Alle inzet is nu gericht op de plenaire stemming het Europees Parlement in september. Zodat het voorstel alsnog in zijn oorspronkelijke, voor ons wel aanvaardbare vorm, kan worden goedgekeurd en de voor dieren belangrijke antibiotica behouden blijven.

>> Zie ook het persbericht dat FVE en partners stuurden.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen