Instructiekaart voorzorgsmaatregelen Rabiës

Hanteren van dieren met onbekende Rabiës status

Nu de vluchtelingenstroom uit Oekraïne goed op gang is gekomen, kunnen de komende tijd steeds meer Oekraïners op consult verwacht worden. Het is zaak dat bij honden, katten en fretten die uit Oekraïne komen, snel bepaald wordt wat voor gezondheidsrisico zij vormen. Met stip op een staat Rabiës, daarnaast zijn er nog een aantal andere ziekten waar rekening mee gehouden moet worden. Daarom wordt geadviseerd om zo snel mogelijk bij de dichtstbijzijnde dierenarts langs te gaan. Tijdens het hanteren van deze dieren, zowel in de spreekkamer als elders in de praktijk, zoals in de wachtkamer, dient men extra alert te zijn op het risico van besmetting met Rabiës. Een besmetting met het Rabiës virus verloopt vrijwel altijd dodelijk zodra er symptomen zijn ontwikkeld.

Om een besmetting met Rabiës te voorkomen heeft de KNMvD in samenwerking met de NVWA en de Faculteit Diergeneeskunde een advies uitgebracht over voorzorgsmaatregelen in de praktijk. Lees hier verder over in het Vetinf@ct en de website van de faculteit diergeneeskunde,

Om medewerkers te herinneren aan het risico van Rabiës en de geadviseerde voorzorgsmaatregelen, heeft de KNMvD een instructiekaart ontwikkeld die in de praktijk gebruikt kan worden. Hang deze instructiekaart bijvoorbeeld op in de gezamenlijke ruimtes en spreekkamers zodat deze voor alle medewerkers goed zichtbaar is. De KNMvD hoopt hiermee het aantal incidenten met dieren met een onbekende gezondheidsstatus te beperken.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen