Hoe heb jij als lid invloed op het beleid van de KNMvD?

De KNMvD is de beroepsvereniging voor alle dierenartsen. Fijn dat je lid bent. Je hebt een aandeel in de vereniging, je bent mede-eigenaar. Omdat het onmogelijk is om met 4500 leden te vergaderen, heb je samen met de andere KNMvD-leden een bestuur gekozen. Deze bestuursleden zijn benaderbaar. Wacht niet tot ze jou iets vragen, neem contact met hen op. Denk mee, praat mee, doe mee.

De Wet dieren geeft de dierenarts unieke rechten. Het bestuur van de KNMvD is continu in gesprek met haar leden, de overheid, de NVWA en partners om te kijken hoe we omgaan met deze rechten, de daaraan verbonden plichten en hoe we inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Uit deze gesprekken volgt een kader, waarbinnen jij als dierenarts een eerlijke boterham kunt verdienen. De KNMvD is onderdeel van het Nederlandse poldermodel. Jouw lidmaatschap maakt dit mogelijk en daar mag je trots op zijn.

De KNMvD zet het komende jaar vol in op ledentevredenheid en ledenbetrokkenheid. Dat kan alleen maar als jij meedenkt, meepraat, meedoet. De vereniging zal zijn best doen om je via het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en via digitale nieuwsbrieven te informeren over de onderwerpen die spelen. Het is onmogelijk voor elk besluit vooraf met jou te overleggen. Je reactie is echter altijd welkom.

De KNMvD

De beroepsvereniging bestaat uit een professioneel bureau aangestuurd door een directeur. De directeur wordt op haar beurt aangestuurd door bestuursleden: vrijwilligers die de koers van de vereniging uitzetten en bepalen waar de lidmaatschapsgelden aan worden uitgegeven. Bestuursleden onderhouden contact met alle voor dierenartsen relevante partijen. Clusterbesturen zijn de ambassadeurs tussen leden en KNMvD. Het bestuur wordt gecontroleerd door de raad van afgevaardigden (RVA). De besturen en de RVA worden gekozen uit en door de leden. Alle KNMvD-leden kunnen plaatsnemen in commissies waarbinnen plannen worden gemaakt en uitgewerkt.

Effectief beïnvloeden

Een vereniging is geen bedrijf met een baas aan de leiding die de koers bepaalt. In een vereniging is het belangrijk dat alle leden zich gehoord voelen. Dat kost tijd en de kans is reëel dat de mening van de beroepsgroep afwijkt van jouw persoonlijke mening. Als je wilt meepraten in de vereniging zijn er een aantal regels die jou kunnen helpen bij de discussie:
^ Een ander luistert beter naar jou als jij eerst goed naar hem hebt geluisterd. Luister met de intentie dat de ander gelijk kan hebben en de bereidheid om zelf van mening te veranderen;
^ Wordt het eerst eens over een probleem voordat je over oplossingen gaat praten;
^ Besef dat je iemand met een sterke mening/een geloof niet kan veranderen. Je kan mogelijk wel een paradigmashift bereiken: een kleine verandering in opstelling waardoor samenwerken wel mogelijk is. Soms is de conclusie van een discussie dat we van mening verschillen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te worden.

Heb je een vraag aan de KNMvD?

Bel het bureau op (030) 63 48 900, stuur een mail naar info@knmvd.nl of een brief naar Postbus 421, 3990 GE Houten.

Heb je behoefte aan contact met een (cluster-)bestuurslid of RVA-lid?

Zoek op knmvd.nl/vereniging voor de betreffende persoon en zijn/haar mailadres. Elke mail wordt gelezen en beantwoord.
Heb je behoefte om iets te delen met andere KNMvD-leden of wil je reageren op een artikel in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde?
Schrijf een ingezonden brief naar tijdschrift@knmvd.nl. Houd het kort (maximaal 200 woorden), schrijf opbouwend, wees respectvol en sta open voor een tegenwoord.

Wil je graag actief bezig zijn binnen de vereniging zonder een vergadertijger te worden?

In een commissie kun je directe invloed uitoefenen. Een commissie kan een plan maken en bij het bestuur vragen voor budget om dat plan te kunnen uitvoeren. Je kunt doen wat jij leuk of belangrijk vindt, waar jij energie van krijgt. Je bouwt ervaring op en kunt kijken of je misschien in de toekomst een bestuursfunctie ambieert. Een commissie kan klein of groot zijn, tijdelijk of permanent. Je kunt aansluiten bij een bestaande commissie of er zelf een oprichten (in overleg met het bestuur). Als je geld nodig hebt, zorg dan voor een goed verhaal naar de andere leden van de KNMvD: waarom moeten zij voor jouw plan betalen? Kijk op de KNMvD-website.

Jaarplanning

De KNMvD heeft beperkte menskracht en beperkte geldmiddelen. We kunnen niet alles doen; keuzes zijn nodig. Elk najaar maakt het bestuur een jaarplan waarbinnen de schaarse goederen worden verdeeld. Mocht jij ideeën hebben die geld of inzet van het bureau vergen, zorg dat je op tijd een projectplan indient.

Ben je van mening dat je het beter kan?

Solliciteer op of stel je verkiesbaar voor een functie binnen de vereniging. Elk jaar in maart zijn er verkiezingen voor vrijgekomen bestuurs- en RVA-functies, te beginnen in 2020. Tijdens verkiezingen wordt je gekozen voor drie jaar. Je kunt eenmaal worden herkozen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen