Honden uit het buitenland

Waar dierenliefde soms een probleem wordt

 

Elk jaar verwelkomen we in Nederland 150.000 nieuwe honden: 37.000 pups met stamboom, 13.000 rescuehonden en 100.000 pups uit gelegenheidsnestjes of broodfok. Rescuehonden zijn in het land van herkomst onderzocht en hebben de juiste papieren om te reizen. Toch neemt een deel van deze honden (niet-endemische) infectieziekten mee, waaronder zoönosen als brucellose. De grootschalige (vaak illegale) import van pups gaat gepaard met verspreiding van infectieziekten en schendingen van dierenwelzijn.

Kleinschalige illegale import of fraude kan zelfs tot introductie van rabiës leiden. Met het opzetten van een commissie jonge honden wil de KNMvD betrokken dierenartsen de mogelijkheid geven hun idealen om te zetten in concrete daden.

Dierenwelzijn, geldbejag en onwetendheid

Uit Zuid- en Oost-Europa komen voormalig zwerfhonden naar Nederland. Vanuit Spanje komen vaker hazewindhonden die niet (meer) geschikt zijn voor de jacht of hondenraces. Deze zogenaamde rescuehonden worden gered van verwaarlozing, mishandeling, euthanasie of een gewelddadige dood. Dierenwelzijn is de leidende motivatie. In Nederland zijn ongeveer 130 stichtingen actief in het importeren van rescuehonden. Gemiddeld importeren ze honderd honden per stichting, maar dit kan variëren van enkele tot zevenhonderd honden per stichting per jaar. Daarnaast geven zo’n 58 Nederlandse stichtingen actief hulp ter plekke, zoals castratieprojecten en financiering van opvangcentra. Jaarlijks komen naar schatting meer dan 50.000 pups Nederland illegaal binnen. De meeste van deze pups komen van puppyfarms en worden verhandeld via internet. Er is sprake van een economische drijfveer, het is broodfok. Een kleine groep dieren komt Nederland illegaal binnen via slecht geïnformeerde goedwillende eigenaren. Neem als voorbeeld een Poolse eigenaar die een onvoldoende geënte pup meeneemt na familiebezoek of de toerist die een pup meeneemt
na vakantie.

Diergezondheid

Illegale pups hebben grotere kans op infectieziekten als hondenziekte en parvo. Ziekten die intensieve zorg vragen en een hoge mortaliteit hebben. Een goedkope pup van marktplaats kan door de benodigde veterinaire zorg duurder worden dan een gesocialiseerde rashond met Fairfok-stempel. Een onvoldoende gevaccineerde pup kan mogelijk hondsdolheid meenemen. Veel rescuehonden worden voor vertrek naar Nederland getest op Leishmania. Na besmetting met Leishmania kan het 1 tot 22 maanden duren voordat seroconversie optreedt. Het is daarom verstandig een negatieve test na adoptie te herhalen. Bij een positieve test geven sommige stichtingen behandeladviezen die niet aansluiten bij de beschikbare consensusstatements. Een behandeling tegen Leishmania is bedoeld om ziekte te bestrijden, niet om het dier te genezen. Een serologisch positieve hond, zonder afwijkingen bij lichamelijk-, bloed- en urineonderzoek, behoeft daarom geen behandeling. Controle is wel aan te raden, bijvoorbeeld na zes maanden, eerder als de hond ziek wordt. Ehrlichiose kent drie fasen: een acute, subklinische en chronische. Uit experimenteel onderzoek blijkt dat vier weken doxycycline onvoldoende is om deze rickettsia definitief uit het lichaam te verdrijven. Daarom is het verstandig om ook ogenschijnlijk gezonde honden, die ooit Ehrlichia canis hebben gehad, levenslang veterinair te begeleiden. Ook Brucellose is te behandelen, niet te genezen. Omdat deze bacterie in Nederland overgedragen kan worden op hond en mens, en de ziekte hier nog niet endemisch is, kan je vragen stellen bij het naar Nederland halen van honden met deze zoönose.

Volksgezondheid

Brucella canis kwam tot voor kort in Nederland niet voor. De ziekte is de laatste jaren bij meerdere honden uit Bulgarije en Roemenië gediagnosticeerd. De honden kunnen ontstekingen krijgen aan de voorplantingsorganen, tussenwervelschijven, gewrichten, lymfeknopen, ogen, hersenen en hersenvlies. De ontstekingen zijn te behandelen, maar de ziekte is niet te genezen. Besmette honden blijven mogelijk levenslang de bacterie uitscheiden. Hoe groot de kans op overdracht op hond of mens in Nederland is en hoe ernstig de infectie bij mensen kan verlopen is vooralsnog onbekend. De ziekte is moeilijk te diagnosticeren en de ziekte is bij humaan artsen onbekend. Dierenartsen en paraveterinairen zullen bij zieke en drachtige honden uit deze landen extra op hun persoonlijke hygiëne moeten letten. Hondsdolheid komt nog voor in het oosten van de Europese Unie. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan 55.000 mensen aan rabiës. Tussen 2008 en 2012 overleden vijf Roemenen aan hondsdolheid. Dit is mogelijk een van de redenen om in dit land zwerfhonden van de straat te halen. Rescuehonden zijn gevaccineerd tegen rabiës. Illegale import of fraude kan de regels omzeilen en kan dus een gevaar voor de gezondheid opleveren. In 2012 bleek een illegaal geïmporteerde pup (uit Marokko) hondsdolheid te hebben. De pup werd geëuthanaseerd, twee katten die contact hadden gehad met deze pup werden geëuthanaseerd en 45 mensen kregen een postexpositieprofylaxe (PEP)-behandeling. De veterinaire/medische thriller kostte de Nederlandse samenleving meer dan een miljoen euro, ziekteverzuim van de betrokken mensen niet meegerekend.

Dierenwelzijn

Rescuehonden en honden uit puppyfarms zijn niet gesocialiseerd in onze samenleving. Zwerfhonden zijn misschien aangepast aan leven op straat en helemaal niet zo gelukkig in een mensengezinnetje. Een deel van deze honden vertoont daarom problematisch gedrag.

Commissie jonge honden

Elk jaar verwelkomen we in Nederland 150.000 nieuwe honden. Veel eigenaren, stichtingen, gelegenheids- en broodfokkers en rasverenigingen kunnen de steun van dierenartsen gebruiken om problemen te definiëren en op te lossen. Te vaak is de dierenarts nog curatief bezig en worden we pas ingeschakeld als er sprake is van blijvende schade. Op het gebied van ziektepreventie is nog veel winst te behalen. De KNMvD heeft de afgelopen jaren flink bijgedragen aan het toegankelijk maken van kennis via LICG.nl. De commissie jonge honden is bedoeld voor hen wiens handen jeuken om te werken aan praktisch uitvoerbare oplossingen. Doen waar jij energie van krijgt, samenwerken met andere dierenartsen aan een gezonde hondenpopulatie. Ben je positief ingesteld, wil jij je schouders zetten onder een gezondere rashondenpopulatie, het verminderen van de illegale import, het verbeteren van de zorg rond rescuehonden of heb je andere ideeën die de diergezondheid, volksgezondheid en dierenwelzijn rond jonge honden aangaat? Meld je dan aan via t.bosje@knmvd.nl onder vermelding van ‘commissie jonge hond’.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen