Hygiëne en biosecurity in dierenartsenpraktijken

Alle leden ontvangen bij het maartnummer van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde gratis een exemplaar van het onlangs gepubliceerde Diergeneeskundig Memorandum over hygiëne en biosecurity in dierenartsenpraktijken. Deze uitgave is een samenwerking tussen KNMvD en de Stichting Diergeneeskundig Memorandum. Het betreft een update van bestaande leidraden op het gebied van reiniging en desinfectie van dierenartsenpraktijken.

Infectiepreventie speelt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering van dierenartsenpraktijken. Ziekteverwekkende micro-organismen kunnen immers niet alleen dieren maar soms ook medewerkers binnen de praktijk besmetten. De problematiek van multiresistente bacteriën onderstreept het belang van goede infectiepreventie nog eens extra.

Het Diergeneeskundig Memorandum Hygiëne en biosecurity in dierenartsenpraktijken biedt dierenartsen wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare handvatten voor een effectief hygiënebeleid binnen hun praktijk. De publicatie geeft een beschrijving van de ‘algemene’ hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, onder omstandigheden van normale infectiedruk. Daarnaast wordt ingegaan op calamiteitenbeleid, zoals bij een infectieziektenuitbraak in de praktijk. De aanbevelingen kunnen in een praktijk-specifiek hygiëneprotocol worden verwerkt. Ze hebben onder andere betrekking op de directe werkomgeving, zoals praktijkruimten, dierverblijven en praktijkauto met het daarin aanwezig instrumentarium en benodigdheden.

De uitgave is tot stand gekomen dankzij de medewerking van tal van deskundigen en dierenartsen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Annemarie Stelling, die als student diergeneeskunde alle beschikbare informatie heeft gebundeld in het kader van een stage bij de KNMvD.

Link naar dossier Hygiëne met het Diergeneeskundig Memorandum, een samenvatting en een checklist.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen