Influenza bij paarden in Nederland

Op 22 en 23 december werd op een flink aantal stallen in het noorden van Limburg en het oosten van Brabant en op enkele stallen rond Utrecht, influenza gemeld. Hierop is aan dierenartsen en paardenhouders een aantal maatregelen geadviseerd om te voorkomen dat de influenza zich verder zou uitbreiden. In de dagen daarna lijkt het rustiger geworden. Rond de Kerstdagen en het weekend erna waren er weinig nieuwe meldingen. Dit kan er op wijzen dat er inderdaad weinig of geen nieuwe gevallen optraden, of dat men er niet openlijk voor uitkomt. Dat de influenza-uitbraak zich mogelijk niet verder uitbreidt kan te danken zijn aan de volgende zaken:
^ Er is veel gevaccineerd op nog niet besmette bedrijven;
^ Eigenaren en verzorgers zijn attent op de eerste symptomen van influenza, zoals sloom zijn en niet eten en soms dikke benen en nemen direct maatregelen zoals het isoleren paarden en/of sluiten bedrijven;
^ Ruiters en rijders gaan wel op pad met hun paarden maar ‘houden afstand’ van vreemde paarden.

Enkele dierenartsen, die uitbraken bij hun klanten op de voet volgden, meldden dat paarden die korter dan zes maanden geleden waren gevaccineerd weinig of geen symptomen lieten zien. Een andere dierenarts zag wél ernstige symptomen bij een volledig volgens FEI norm gevaccineerd paard. De volgende maatregelen worden geadviseerd om influenza te beperken:
^ Een keer extra vaccineren bij paarden die langer dan zes maanden geleden zijn gevaccineerd, is verstandig mits er op het betreffende bedrijf nog geen problemen zijn;
^ Als symptomen van griep worden gezien is direct tweemaal daags alle paarden op het bedrijf temperaturen erg verstandig. Hoesten en een snotneus volgen vervolgens vaak binnen één of enkele dagen;
^ Bij verdenking kan een neusswab ingestuurd worden voor een onderzoek (PCR) op influenza om
de diagnose te bevestigen;
^ Onderlinge wedstrijden waar alleen paarden van het eigen bedrijf komen, zijn natuurlijk geen probleem, maar op wedstrijden waar veel paarden bij elkaar komen is het wel oppassen geblazen. Liefst het paard niet op stal zetten in een vreemde stal, maar na het rijden direct terug op de trailer zetten en naar huis brengen.

Met dank aan: Prof. dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan (Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht) en dr. Kees van Maanen – (Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer).

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen