Informatieblad fokken met huisdieren voor dierenartsen

Leden van het Cluster Gezelschapsdieren hebben onlangs een nieuwsbrief van ons ontvangen over de aangepaste procedure voor de registratie van nesten van kortsnuitige honden per 18 mei jl. Bij alle dek-aangiftes van de 12 vermelde kortsnuitige rassen is het verplicht een dierenartsverklaring in te sturen van beide ouderdieren. Fokkers die een stamboom willen voor een nestje van één van de 12 vermelde kortsnuitige rassen, kunnen dus bij je langs kunnen komen om deze verklaring in te vullen.  Zie ook het bericht hierover.

Heb je belangstelling voor een filmpje over kortsnuitige honden, bijvoorbeeld om in je wachtruimte te vertonen? Je kunt het filmpje van de RVO hier downloaden.

Inmiddels is er ook een informatieblad over fokken met huisdieren voor dierenartsen. Je vindt de informatie onder meer op de website van de NVWA. Het fokken van huisdieren is aan wettelijke regels gebonden om de gezondheid en welzijn van deze dieren te beschermen. Fokkers hebben vragen over de praktische betekenis van de wet voor hun fokbeleid en voor het voortbestaan van het ras. Ook zijn er vragen over de criteria waar ze aan moeten voldoen en waar de NVWA op handhaaft. Fokkers richten zich voor antwoorden ook tot hun dierenarts. Het informatieblad geeft dierenartsen handvatten om eventuele vragen van fokkers te beantwoorden.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen