Inspectieresultaten Parkeerplaatsen

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een heftige, acute virusziekte. In september 2018 is de Afrikaanse varkenspest (AVP) aangetroffen in wilde zwijnen in België. Door het aantreffen van AVP in België, is de Nederlandse varkenshouderij extra alert op het voorkomen van insleep van AVP. In het oosten van Polen heerst AVP sinds 2014. Onlangs, november 2019,  zijn wilde zwijnen met AVP in West-Polen aangetroffen op 40 km van de Duitse grens. Daarmee heeft de AVP plotsklaps een afstand van 300 kilometer overbrugd.

Maatregelen

Sinds het aantreffen van AVP zijn er diverse maatregelen genomen om verdere spreiding ervan te voorkomen, zowel tussen wilde zwijnen als naar gehouden varkens. Er is een Preventieteam AVP opgericht, voorgezeten door het Ministerie van LNV. Dit team richt zich op alle mogelijke preventieve maatregelen om insleep van AVP in Nederland te voorkomen. Onder meer de varkenssector (POV), NVWA, dierenartsen (KNMvD), vleessector (COV), Gezondheidsdienst (GD) en Vee & Logistiek NL zijn vertegenwoordigd in dit Preventieteam.

Risicovolle parkeerplaatsen

Eén van de risico’s voor de insleep van Afrikaanse varkenspest (AVP) is dat chauffeurs uit landen waar AVP heerst, voedingsmiddelen en vooral vleeswaren meebrengen en achterlaten op parkeerplaatsen en in de natuur langs snelwegen. Daarom is het heel belangrijk dat het afval in de afvalbakken wordt gedeponeerd en dat er voldoende prullenbakken op de parkeerplaatsen zijn, die vaak genoeg geleegd worden. In het kader van de gezamenlijke preventieve acties, zijn op de belangrijkste parkeerplaatsen informatieborden geplaatst. Deze borden leggen het belang van het veilig inzamelen van etensresten duidelijk uit.

Een verantwoordelijkheid van de overheid is om te zorgen dat de parkeerplaatsen schoon zijn en voldoende omheind om wilde dieren te weren. De COV en KNMvD hebben namens het preventieteam de risicovolle parkeerplaatsen geaudit volgens een vooraf opgestelde inspectielijst met een bijbehorend protocol.

Conclusie

Uit de resultaten blijkt dat het op veel risicovolle parkeerplaatsen slecht is gesteld met de reinheid en/of de omheining om wilde dieren te weren. De reinheid van de parkeerplaats is een momentopname, maar gelet op het aantal parkeerplaatsen die over een langere periode zijn geïnspecteerd kan toch worden gesteld dat de slechte gesteldheid op parkeerplaatsen geen incident is.

Aanbeveling

Het preventieteam roept overheden op om zeker de risicovolle parkeerplaatsen extra te laten reinigen en met regelmaat de parkeerplaatsen zelf te inspecteren gelet op het grote risico op insleep van AVP.

Ter illustratie:

Audit protocol parkeerplaatsen met oog op preventie insleep ASF_101219

Audit lijst parkeerplaatsen ASF_101219

 

 

 

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen